Talentutvikling for ungdom

Talentutviklingen for barn og unge på Barratt Due fokuserer på utvikling av musikalske og tekniske ferdigheter og fremførelse på høyeste nivå.
Hovedsponsor

Hva vi tilbyr

Ansatte