Musikk på Majorstuen

Majorstuen skole tilbyr, i samarbeid med Barratt Due musikkinstitutt, grunnskoleopplæring på 5.-10. trinn med særlig tilrettelagt opplæring for talenter i klassisk musikk.

Musikk på Majorstuen skal skape et rom som gir mulighet til å ta et realistisk valg om å bli musiker.

Musikk på Majorstuen skole har 150 elevplasser for elever fra 5. til 10. trinn. Elevene går i egne musikklasser og får  musikkundervisningen integrert i skolehverdagen. Som elev ved Musikk på Majorstuen møter barn og unge Norges fremste profesjonelle pedagoger og utøver til opplæring i hovedinstrument, orkester/kammermusikk, akkompagnement, bruksklaver, kor og musikkteori.

 

 • Fra konserten "Majorstuen skole i full symfoni" i Oslo Konserthus 24. oktober 2018. Foto: Thea Gunnes

Informasjon

På bakgrunn av et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd, Barratt Due musikkinstitutt, Norges musikkhøgskole og Oslo musikk- og kulturskole ble det i 2008 publisert en rapport ved navn Tid for Talent. Rapportens intensjon var å vurdere situasjon for talentutvikling i musikk i Norge og utrede og foreslå ordninger for fremtiden. I kjølvannet av denne rapporten tok daværende skolebyråd Torger Ødegaard initiativ til opprettelsen av musikklasser i grunnskolen, og det ble satt i gang et prøveprosjekt fra høsten 2011, med Barratt Due musikkinstitutt som innholdsleverandør. Høsten 2014 flyttet tilbudet inn i en nyoppusset Majorstuen skole og fra høsten 2015 gikk tilbudet over i ordinær drift. Musikk på Majorstuen er gratis for alle talenter som blir tatt opp, og dekkes i sin helhet av Oslo kommune.

Musikk på Majorstuen er forankret i gjeldende lov og forskrift om grunnskoleopplæringen og rapporten Tid for talent fra 2008. Tilbudet gir motiverte elever med spesiell interesse og talent innen klassisk musikk betydelig økte muligheter til musikalsk utvikling gjennom en ordinær grunnskole.

Majorstuen skoles visjon: Mest mulig læring og Barratt Due musikkinstitutts motto: Fra musikkbarnehage til konsertpodium er utgangspunktet for Musikk på Majorstuens formål: Musikk på Majorstuen skal skape et rom som gir mulighet til å ta et realistisk valg om å bli musiker.

Her finner du samarbeidsavtalen mellom Majorstuen skole og Barratt Due musikkinstitutt.

Hvem kan søke?
Barn og unge som har gode musikalske ferdigheter og vil videreutvikle ditt talent i klassisk musikk. Aktuelle instrumenter er fiolin, bratsj, cello, kontrabass, fløyte, obo, klarinett, fagott, walthorn, trompet, trombone, tuba, klaver og sang. Vi har også noen få plasser på andre instrumenter, og tar imot søkere på slagverk.

Opptaksprøven består av

 • å fremføre et musikkstykke med varighet 3-5 minutter (evt. utdrag av større verk)
 • bladspill (spille noter du ikke har sett på forhånd)

Opptak skjer på grunnlag av

 • Ferdigheter på eget instrument
 • Musikalitet
 • Konsentrasjon og motivasjon

I tilknytning til opptaksprøven gjennomføres en samtale med søkeren og foresatte om motivasjon. Fagjury med faglærere og eksterne musikere fra profesjonelt musikkliv innstiller til Opptakskomiteen. Kvalifiserte elever tilbys plass ut fra ledige plasser på årstrinn og instrument.

Søknadsfrist er årlig, 15. februar. Søknadsskjema åpner i januar. 

Viktige datoer

 • 15. januar 2019 – Søknadsskjema åpner
 • Siste lørdag i januar – Åpen dag
 • 4. februar 2019 – Informasjonsmøte nye søkere
 • 15. februar 2019 – Søknadsfrist
 • Uke 10/11 – Opptaksprøver    
 • Uke 12 – Svar til søkere
 • Uke 13 – Svarfrist på tilbud om plass        
 • Siste mandag i mai – Informasjonsmøte elever og foresatte for neste skoleår

Søknadsfrist er årlig, 15. februar.

 

 • Undervisning gis av Norges fremste profesjonelle pedagoger og utøvere
 • Vi utarbeidet detaljerte læreplaner som synliggjør progresjonen i alle fagene med tanke på helhetlig opplæring
 • Hovedinstrument – enetime, 60 min pr. uke i 36 uker
 • Akkompagnement – enetime, 30 min pr. uke i 8 uker
 • Samspill og interpretasjon – gruppe 2-150 elever, 120 min per uke (organisert i prosjekt/perioder på 60-560 min pr. uke)
 • Bi-instrument – gruppe 2 elever, 30 min pr. uke i 36 uker
 • Teori – 1 t/u
 • Kor – 1 t/u
 • Spennende fellesprosjekter for Musikk på majorstuen og samarbeid med øvrige avdelinger ved Barratt Due musikkinstitutt.

Musikk på Majorstuen gir talenter innen klassisk musikk de beste muligheter til utvikling på sitt instrument både alene og i samspill med andre elever. Musikk i teori og praksis er et viktig fokusområde som gir våre elever verktøy for dypere musikkforståelse og -utfoldelse.

Musikk på Majorstuen gir elevene den kompetanse, ferdigheter og trygghet de trenger til å treffe sine valg om videre utdanningsretning og yrkesvalg.

Her er mer detaljert informasjon for undervisningen

 

Majorstuen skole ligger sentralt til midt på Majorstuen, nære tbanen og trikk/busstopp. 

Besøksadresse: Bogstadveien 74.

Mer informasjon om skolen og tilbudet finner du her.

Har du spørsmål, ta kontakt med Elin eller Liv

Ansatte