Musikk på Majorstuen

Majorstuen skole tilbyr, i samarbeid med Barratt Due musikkinstitutt, grunnskoleopplæring på 5.-10. trinn med særlig tilrettelagt opplæring for talenter i klassisk musikk.

Musikk på Majorstuen skal skape et rom som gir mulighet til å ta et realistisk valg om å bli musiker.

Musikk på Majorstuen skole har 150 elevplasser for elever fra 5. til 10. trinn. Elevene går i rene musikklasser og får inntil seks timer musikkundervisning integrert i skolehverdagen. Som elev ved Musikk på Majorstuen møter barn og unge Norges fremste profesjonelle pedagoger og utøver til opplæring i hovedinstrument, orkester/kammermusikk, akkompagnement, bruksklaver, kor og musikkteori.

Læringsutbytte

Musikk på Majorstuen gir talenter innen klassisk musikk de beste muligheter til utvikling på sitt instrument både alene og i samspill med andre elever. Musikk i teori og praksis er et viktig fokusområde som gir våre elever verktøy for dypere musikkforståelse og -utfoldelse.

Musikk på Majorstuen gir elevene den kompetanse, ferdigheter og trygghet de trenger til å treffe sine valg om videre utdanningsretning og yrkesvalg.

VI ØNSKER Å 

 • Gi grobunn og legge til rette for 24-timers utøveren
 • Stimulere det hele mennesket
 • Skape unike læringsfellesskap
 • Videreutvikle musikalske ferdigheter og bygge talenter

Vi møter og blir kjent med barn og unge i noen av oppvekstens viktigste faser, og legger til rette for at hvert enkelt talent får den oppfølgingen han/hun har behov for til enhver tid. Våre dedikerte lærere og administrativt ansatte bygger trygge rammer for en inspirerende, krevende og disiplinert hverdag fylt til randen med talentutvikling.

KVALITET I FOKUS

 • Undervisning gis av Norges fremste profesjonelle pedagoger og utøvere
 • Vi utarbeidet detaljerte læreplaner som synliggjør progresjonen i alle fagene med tanke på helhetlig opplæring
 • Hovedinstrument – enetime, 60 min pr. uke i 36 uker
 • Akkompagnement – enetime, 30 min pr. uke i 8 uker
 • Samspill og interpretasjon – gruppe 2-150 elever, 120 min per uke (organisert i prosjekt/perioder på 60-560 min pr. uke)
 • Bi-instrument – gruppe 2 elever, 30 min pr. uke i 36 uker
 • Teori – 1 t/u
 • Kor – 1 t/u
 • Spennende fellesprosjekter for Musikk på majorstuen og samarbeid med øvrige avdelinger ved Barratt Due musikkinstitutt

Informasjon

På bakgrunn av et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd, Barratt Due musikkinstitutt, Norges musikkhøgskole og Oslo musikk- og kulturskole ble det i 2008 publisert en rapport ved navn Tid for Talent. Rapportens intensjon var å vurdere situasjon for talentutvikling i musikk i Norge og utrede og foreslå ordninger for fremtiden. I kjølvannet av denne rapporten tok daværende skolebyråd Torger Ødegaard initiativ til opprettelsen av musikklasser i grunnskolen, og det ble satt i gang et prøveprosjekt fra høsten 2011, med Barratt Due musikkinstitutt som innholdsleverandør. Høsten 2014 flyttet tilbudet inn i en nyoppusset Majorstuen skole og fra høsten 2015 gikk tilbudet over i ordinær drift. Musikk på Majorstuen er gratis for alle talenter som blir tatt opp, og dekkes i sin helhet av Oslo kommune.

Musikk på Majorstuen er forankret i gjeldende lov og forskrift om grunnskoleopplæringen og Tid for talent 2008. Tilbudet gir motiverte elever med spesiell interesse og talent innen klassisk musikk betydelig økte muligheter til musikalsk utvikling gjennom en ordinær grunnskole. Majorstuen skoles visjon: Mest mulig læring og Barratt Due musikkinstitutts motto: Fra musikkbarnehage til konsertpodium er utgangspunktet for Musikk på Majorstuens formål: Musikk på Majorstuen skal skape et rom som gir mulighet til å ta et realistisk valg om å bli musiker.

Hvem kan søke?
Barn og unge som har gode musikalske ferdigheter og vil videreutvikle ditt talent i klassisk musikk. Aktuelle instrumenter er fiolin, bratsj, cello, kontrabass, fløyte, obo, klarinett, fagott, walthorn, trompet, trombone, tuba, klaver og sang. Vi har også noen få plasser på kirkeorgel, harpe og klassisk gitar.

Opptaksprøven består av

 • å fremføre et musikkstykke med varighet 3-5 minutter (evt. utdrag av større verk)
 • bladspill (spille noter du ikke har sett på forhånd)

Opptak skjer på grunnlag av

 • Ferdigheter på eget instrument
 • Musikalitet
 • Konsentrasjon og motivasjon

I tilknytning til opptaksprøven gjennomføres en samtale med søkeren og foresatte om motivasjon. Fagjury med faglærere og eksterne musikere fra profesjonelt musikkliv innstiller til Opptakskomiteen. Kvalifiserte elever tilbys plass ut fra ledige plasser på årstrinn og instrument.

Søknadsfrist er årlig, 15. februar. Søknadsskjema åpner i januar. 

Majorstuen skole ligger sentralt til midt på Majorstuen, nære tbanen og trikk/busstopp. 

Besøksadresse: Bogstadveien 74.

Mer informasjon om skolen og tilbudet finner du her.

Har du spørsmål, ta kontakt med Elin eller Liv

Ansatte