Grete Helle Rasmussen er en sentral idéskaper og produsent av nye konsertformer og samarbeidsprosjekter mellom barn og voksne, amatører og profesjonelle utøvere.

Grete Helle Rasmussen

Fagområde

Teori, seksjonsleder PPU

Avdeling

Høyskolen, Musikk på Majorstuen

Kontaktinformasjon

Grete Helle Rasmussen har bred kunstnerisk erfaring. Hun har vært engasjert som solist og til et stort antall opptredener som kammermusiker, også i radio og på TV og i forbindelse med plateinnspillinger, og i tilknytning til skole- og institusjonskonserter i regi av Rikskonsertene og Riksteateret. I tillegg er hun forfatter.

Grete Helle Rasmussen er utdannet ved Østlandets Musikkonservatorium og ved Institutt for Musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun har studert klaver med Synøve Løchen, professor Stanislav Knor og professor Jens Harald Bratlie.

I flere sammenhenger har hun stått sentralt som idéskaper og produsent av nye konsertformer og samarbeidsprosjekter mellom barn og voksne, amatører og profesjonelle. I 2004 medvirket hun til CD-innspillingen Stygge piker (Grappa), og i 2008 ga hun i samarbeid med Øivind Elgenes ut CD-en Remembrance (Simax),

Grete Helle Rasmussen har vært sentral i utviklingen av Vietnams første instrumental- og vokallærerutdanning ved Vietnam National Academy of Music i Hanoi. Hun har også vært ansvarlig for lærerkursene ved Valdres sommersymfoni, og for et nytt undervisningsinitiativ for elever i musikkprosjektet Aprendiz i Brasil. Hun var ansvarlig for utarbeidelsen av undervisningsplanene ved Musikk på Majorstuen skole 5.-7. Klasse” og 8.-10. Klasse” i regi av Barratt Due musikkinstitutt.

Grete Helle Rasmussen underviser i musikkpedagogikk, generell musikkdidaktikk og klaverdidaktikk, og har vært tilknyttet Barratt Due musikkinstitutt siden 1985.

Foto: Nadia Frantsen