Hovedsponsor
Om Barratt Due Musikkinstitutt
Våre lokaler i Lyder Sagens gt. 2.
Om Barratt Due Musikkinstitutt

Om virksomheten

Barratt Due musikkinstitutt ble stiftet i 1927 av pianisten Mary Barratt Due og fiolinisten Henrik Due. Instituttet har siden vært med på å prege norsk musikkliv, og drives i dag som en privat, selveiende stiftelse...

Om virksomheten

Barratt Due musikkinstitutt ble stiftet i 1927 av pianisten Mary Barratt Due og fiolinisten Henrik Due. Instituttet har siden vært med på å prege norsk musikkliv, og drives i dag som en privat, selveiende stiftelse. Samtlige tilbud ved instituttet er knyttet til klassisk musikk og omfatter musikklek, symfoniske blåsere og strykere, pianister og sangere, i tillegg til pedagogiske videreutdanninger.

Fra musikkbarnehage til konsertpodium 

Barratt Dues verdikjede

Barratt Due har i alle år hatt et sterkt fokus på formidling av det utøvende; på alle nivåer, på tvers av avdelinger og der det er naturlig, også på den profesjonelle arena. Årlig produserer Barratt Due musikkinstitutt mer enn to hundre konserter. I tillegg er en rekke elever og studenter aktører i norsk musikkliv, som solister med orkestre, på festivaler eller som musikere i ensemble- eller orkestersammenheng, og oppsiktsvekkende mange musikere fra Barratt Due hevder seg stadig som prisvinnere i nasjonale og internasjonale konkurranser.

Musikk kjenner ingen aldersgrenser, bare grader av kvalitet.

Barratt Due gir elever og studenter unik mulighet til å møte utfordringer på eget musikalsk nivå, samtidig som man har sosial tilhørighet i et aldersmessig likt miljø – elever i samspill med eldre studenter og studenter i samspill med profesjonelle utøvere på høyt nivå. På denne måten skapes et kulturelt sentrum hvor musikken som kunstform får den sentrale og naturlige plass, uavhengig av kunstig oppsatte aldersgrenser.

Samarbeidet med Oslo Kommune om Musikk på Majorstuen, musikklasser fra 5-10 trinn på Majorstuen skole, er den viktigste og største offentlige talentsatsingen innen klassisk musikk noensinne. Et løft for unge musikktalenter som vi er svært stolte av å kunne være en del av.

Oppbygging av kompetanse gjennom mange års erfaring og dedikert fokus på barn og unge, har ført til at Barratt Due musikkinstitutt i dag regnes som ledende på talentutvikling i Norge.

Pre-collegeprogrammet Unge Talenter Barratt Due, som i dag omfatter 90 elever i Oslo og Bergen, er et unikt program i Norge og produserer en underskog av kandidater til høyere utøvende musikkutdanning både nasjonalt og internasjonalt.

Mange unge talenter har i årevis reist langt fra region-Norge for å delta i miljøet på Barratt Due. Instituttet har imidlertid valgt å ta et samfunnsansvar på talentfeltet og har en ambisjon om å skape gode tilbud for musikktalenter i region-Norge, nærmere der talentene bor. Gjennom generøse private bidrag og offentlig støtte fra Talent Norge, har Barratt Due musikkinstitutt opprettet Senter for talentutvikling (SFTBD) med formål om å bidra til en styrking av talentmiljøer i Norge, samt skape arenaer for samhandling og kunnskapsdeling mellom de ulike aktørene på talentutviklingsfeltet.  

I tillegg inngår Barratt Due som partner og prosjektleder i Crescendo, et mentorprogram i samarbeid med festspillene i Bergen og Oslo Filharmonien. Crescendo har som formål å knytte det ypperste sjiktet av profesjonelle utøvere til de fremste talentene på ulike nivåer i Norge, for på den måten å revitalisere og utløse kraften og verdien som ligger i den gamle, men innen musikkfeltet svært avgjørende mester-svenn-tradisjonen.

Ved Høyskolen Barratt Due utdannes høyt kvalifiserte musikere, og målet er at kandidatene skal være konkurransedyktige internasjonalt.

Høyskolen Barratt Due gir med sitt spissede utøvende bachelorprogram utdanning til høyt kvalifiserte studenter som har ambisjoner om profesjonelle utøvende karrierer. I samarbeid med Norges musikkhøgskole, tilbyr Barratt Due en utøvende master. I tillegg tilbys videreutdanningene praktisk pedagogisk utdanning (PPU) – intrumentalpedagogen og musikkbarnehagepedagogisk utdanning.

 

ORGANISERING

Instituttet komplementerer de offentlige musikkopplærings- og utdanningstilbudene, og bidrar på denne måten til et viktig mangfold som tjener sektoren og norsk musikkliv. Talentene får personlig oppfølging fra en fremragende lærerstab, hvorav en stor del er aktive utøvere ved siden av lærerrollen.

Barratt Due har i dag over 140 medarbeidere og over 500 elever og studenter. Et sentralt element i opplæring og utdanning er samspill, og virksomhetene omfatter mer enn 10 orkestre og ensembler.

Undervisningstilbudene er organisert gjennom tre ulike og autonome avdelinger; Musikkskolen, Unge Talenter og Høyskolen, som i samspill bygger på hverandre og åpner muligheten for at talentet skal få de nødvendige utfordringer til «riktig» tid i sin utvikling.

I tillegg kommer de nye virksomhetene på talentutviklingsfeltet Senter for talentutvikling (etablert i 2013) og mentorprogrammet Crescendo (etablert i 2015).

 

Ta gjerne kontakt med oss.