PPU: Instrumental- og vokallærerutdanningen

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) - Instrumentalpedagogen. 2-årig deltidsstudium som gir 60 studiepoeng.
Hovedsponsor

Om studiet

Studieprogrammet retter seg mot musikere med sang, symfonisk blås, klaver eller stryk som hovedinstrument, som ønsker spesialistkompetanse i instrumental- og vokalundervisning. Utdanningen er organisert som et 2-årig deltidsstudium (50%), og består av musikkpedagogisk teori (30 poeng) og instrumentaldidaktikk (30 poeng), samt undervisningspraksis integrert i studiet. 

Praksis er en sentral del av studiet. Instituttets mange avdelinger gir enestående muligheter til kvalitetsutvikling med langsiktige progresjonsplaner for elever på alle nivåer – også på øverste nivå nasjonalt og internasjonalt.

 

Du lærer blant annet:

 • Å tilrettelegge undervisningen for barn og ungdom på alle nivåer med utgangspunkt i et basisrepertoar for ditt instrument
 • Hvordan du arbeider med alle sider ved instrumentalteknisk og kreativ utvikling
 • Hva som gjør deg til en god leder i kunnskapsprosesser og hvordan du inspirerer ved hjelp av kommunikasjon
 • Hvordan du arbeider med prestasjonsforberedelser og hjelper elevene med å prestere så godt som mulig
 • Hva som påvirker elevers motivasjon og hvordan de lærer best

Sammen om de gode prestasjonene:

 • Barratt Due musikkinstitutt er kjent for sitt tverrfaglige miljø, for sin kompetanseutvikling og kulturbygging, og er med musikere i toppsjiktet blant lærerne og andre spesialiserte fagressurser et lærested med unike pedagogiske videreutdanninger.
 • Når du tar en av Barratt Dues pedagogiske videreutdanninger, vil du få erfaring fra alle våre avdelinger og selv oppleve hvor Barratt Due musikkinstitutt har valgt mottoet «fra musikkbarnehage til konsertpodium».

 

Verdt å vite

Vil du vite mer om Øvingsskolen og kanskje søke om plass som elev? 

Les mer her! 

Søknadsfrist 15. april hvert annet år.

Les mer om opptak til studieprogrammet her

 • For å kvalifiseres til opptak til Praktisk Pedagogisk utdanning (PPU) – Instrumentalpedagogen må du dokumentere følgende:

  • Bachelorgrad i utøvende musikk med minimum 180 studiepoeng hvor 60 studiepoeng må være avlagt på hovedinstrument eller
  • Mastergrad i utøvende musikk med 120 studiepoeng
  • Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere tilstrekkelige norskkunnskaper. Se mer informasjon om dette under.
  • Godkjent politiattest må fremlegges før studiestart. Nærmere informasjon om krav til politiattest finner du her: Forskrift om opptak til høyere utdanning

  Alle kvalifiserte søkere innkalles til opptaksprøve som må vurderes til godkjent for å få tilbud om studieplass eller plass på venteliste. Mer om opptaksprøven her.

Søkere må dokumentere tilstrekkelige norskkunnskaper.

Søkere med utenlandsk utdanning tilsvarende videregående skole fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk for opptak til studiet.

Kunnskaper i norsk må dokumenteres med én av følgende prøver:

 • Bestått eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole
 • Bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene
 • Bestått eksamen fra 1-årig studium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter ved universitet eller høyskole
 • Bestått (450 poeng) skriftlig test i norsk, høyere nivå («Bergenstesten»)
 • Norskprøve nivå B2

Utdanningen gir rett til støtte fra Lånekassen.

Barratt Due musikkinstitutt er en privat høyskole hvor alle utdanninger er godkjent for støtte gjennom Statens Lånekasse.

Studieavgiften for studieåret 2023/2024 er kr 6 050 pr semester, kr 12. 100,- pr år. Studieavgiften justeres årlig.

I tillegg kommer Sio avgift på 690kr og kopiavgift er 145kr pr. semester for deltidsstudenter. Beløpet dekker en utskriftskvote på 100kr som du kan bruke på utskrift/kopiering, samt Kopinor-avtale for kopiering/utprint av materiale som er opphavsrettslig beskyttet.  

https://www.kopinor.no/artikler/kopinor-avtalen-for-universiteter-og-hgskoler  

 

For informasjon om studiet, ta kontakt med leder for PPU Grete Helle Rasmussen. Eller studieadministrasjonen.

 

Ansatte