PPU: Instrumental- og vokallærerutdanningen

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) - Instrumentalpedagogen. 2-årig deltidsstudium som gir 60 studiepoeng.

Om studiet

Utdanningen retter seg spesielt mot musikere som ønsker spesialistkompetanse i instrumental- og vokalundervisning. 

Utdanningen er organisert som et 2-årig deltidsstudium (50%), og består av musikkpedagogisk teori (30 poeng) og instrumentaldidaktikk (30 poeng), samt undervisningspraksis integrert i studiet.

Opptak forutsetter bachelorgrad i utøvende musikk eller tilsvarende utdanning. Utdanningen er rettet mot søkere med sang, symfonisk blås, klaver eller stryk som hovedinstrument.

Praksis er en sentral del av studiet. Instituttets mange avdelinger gir enestående muligheter til kvalitetsutvikling med langsiktige progresjonsplaner for elever på alle nivåer – også på øverste nivå nasjonalt og internasjonalt.

Du lærer blant annet:

 • Å tilrettelegge undervisningen for barn og ungdom på alle nivåer med utgangspunkt i et basisrepertoar for ditt instrument
 • Hvordan du arbeider med alle sider ved instrumentalteknisk og kreativ utvikling
 • Hva som gjør deg til en god leder i kunnskapsprosesser og hvordan du inspirerer ved hjelp av kommunikasjon
 • Hvordan du arbeider med prestasjonsforberedelser og hjelper elevene med å prestere så godt som mulig
 • Hva som påvirker elevers motivasjon og hvordan de lærer best

Sammen om de gode prestasjonene:

 • Barratt Due musikkinstitutt er kjent for sitt tverrfaglige miljø, for sin kompetanseutvikling og kulturbygging, og er med musikere i toppsjiktet blant lærerne og andre spesialiserte fagressurser et lærested med unike pedagogiske videreutdanninger.
 • Når du tar en av Barratt Dues pedagogiske videreutdanninger, vil du få erfaring fra alle våre avdelinger og selv oppleve hvor Barratt Due musikkinstitutt har valgt mottoet «fra musikkbarnehage til konsertpodium».

Verdt å vite

Nytt opptak til studieprogrammet er vår 2022

Søknadsfristen til studiet er 15. april 2022

 • For å bli tatt opp til praktisk-pedagogisk utdanning må søker ha en bachelorgrad i utøvende musikk med minimum 180 studiepoeng hvor 60 studiepoeng må være avlagt på hovedinstrument.
 • Opptaksprøve på hovedinstrument må påregnes.
 • Med hjemmel i Forskrift om opptak til høyere utdanning § 3-1 kan søkere over 25 år søke opptak på grunnlag av realkompetanse.
 • Godkjent politiattest må fremlegges.
 • Rangering av søkere gjøres i samsvar med Forskrift for studier ved høyskoleavdelingen.

Søkere må dokumentere tilstrekkelige norskkunnskaper.

Søkere med utenlandsk utdanning tilsvarende videregående skole fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk for opptak til studiet.

Kunnskaper i norsk må dokumenteres med én av følgende prøver:

 • Bestått eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole
 • Bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene
 • Bestått eksamen fra 1-årig studium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter ved universitet eller høyskole
 • Bestått (450 poeng) skriftlig test i norsk, høyere nivå («Bergenstesten»)
 • Norskprøve nivå B2

Utdanningen gir rett til støtte fra Lånekassen.

 • Studieavgift:
  Barratt Due musikkinstitutt er en privat høyskole hvor alle utdanninger er godkjent for støtte gjennom Statens Lånekasse.

  Studieavgiften for studieåret 2021/2022 kr 5 330 ,- pr semester, kr 10 660,- pr år. Inkludert kopiavgift og Sio avgift. Studieavgiften justeres årlig.

 • Stipend og lån: 
  Barratt Due musikkinstitutt er en privat høyskole godkjent av Statens Lånekasse for utdanning.

Vil du vite mer om Øvingsskolen og kanskje søke om plass som elev? 

Les mer her! 

For informasjon om studiet, ta kontakt med leder for PPU Grete Helle Rasmussen. Eller studieadministrasjonen.

 

Ansatte