Barnet synger før det kan snakke og danser før det kan gå.

Tove Doornbos

Fagområde

Seksjonsleder for Musikklek, pedagog, programleder for MUSDID, Verneombud

Avdeling

Musikklek, Musikkskolen og Høyskolen

Kontaktinformasjon

Tove Doornbos har lang pedagogisk erfaring og ansees som en pionér i musikkarbeid rettet mot de minste barna. Hun brenner for at barn i tidlig alder får den beste musikkundervisningen, som igjen legger grunnlaget for videre utfoldelse med og gjennom musikk.

Doornbos er utdannet ved Barratt Due musikkinstitutt, hvor hun i årene 1977 og 1981 tok musikkbarnehagelærereksamen og instrumentalpedagogisk utdanning. Hun har i 1995 tatt hovedfag i musikk ved Institutt for musikk og teater ved Universitetet i Oslo, samt en rekke kurs i regi av foreningen Musikk i livets begynnelse og Norges musikkhøgskole.

Tove Doornbos er programleder for Barratt Dues Videreutdanning musikkpedagog 0-8 år. I tillegg er hun leder for Musikklek Barratt Due. Doornbos er også en sentral musikkpedagog ved at hun er hovedlærer på videreutdanningsstudiet, underviser PPU-studenter i fagdidaktikk rettet mot barn i alderen 0-8 år og er en av flere pedagoger som underviser barna i Musikklek.

Doornbos har skrevet boken «Min egen musikkbarnehage», som brukes av mange pedagoger i barnehager og på skoler rundt om i landet.

Tove Doornbos har jobbet på Barratt Due musikkinstitutt siden 1981.