Høyere utdanning

Utøvende bachelor- og masterutdanning og musikkpedagogisk videreutdanning
Hovedsponsor

Studieprogram

Seksjoner

Blåserseksjonen på Barratt Due

Blåserseksjonen

Blåserseksjonen har Norges fremste blåsere som lærere og tilbyr mange samspillmuligheter for studentene.

Strykerseksjonen

Strykeseksjonen er kjent for sitt høye nivå, og tiltrekker seg studenter fra inn- og utland i et inkluderende miljø.
Klaverseksjonen på Barratt Due

Klaverseksjonen

Klaverseksjonen gir studentene en rekke muligheter til å opptre som solister og kammermusikere både internt og eksternt.

Vokalseksjonen

I Vokalseksjonen undervises sangstudentene av lærere med lang solistisk- og pedagogisk erfaring.
Teoriseksjonen på Barratt Due

Teoriseksjonen

Teoriseksjonen omfatter fag som står på studieplanen for alle bachelorstudentene.

Kvalitetssikring

Se hvordan vi sikrer våre utdanningstilbud.

Ansatte