Ingrid Loe Landmark har skrevet bøker, og en rekke av hennes musikkvitenskapelige artikler er publisert i norske og utenlandske tidsskrifter.

Ingrid Loe Landmark

Fagområde

Teori, Seksjonsleder teori Høyskolen og Unge Talenter Barratt Due

Avdeling

Høyskolen og Unge Talenter

Kontaktinformasjon

Ingrid Loe Landmark er leder for teoriseksjonen ved Barratt Due musikkinstitutt. Hun har tidligere undervist ved Institutt for musikk, NTNU, og har i tillegg vært konservator ved Ringve musikkmuseum i Trondheim. Loe Landmark hun har en allsidig vitenskapelig produksjon som er publisert både nasjonalt og internasjonalt.

Ingrid Loe Landmark har tatt doktorgrad i musikkvitenskap ved NTNU. Hun disputerte til doktorgraden med avhandlingen Thomas Tellefsen i norsk og fransk musikkultur – en resepsjonshistorisk og verkanalytisk studie (NTNU, 2005). Hennes postdoktorarbeid resulterte i boken Nostalgi eller nyskaping? Nasjonale spor i norsk musikk – Brustad, Egge og Groven (Akademika 2011).

Loe Landmark var medredaktør og medforfatter av boken East of noise Eivind Groven composer, ethnomusicologist, folk music researcher (Akademika 2013). Hun har også skrevet en rekke musikkvitenskaplige artikler som er publisert i norske og utenlandske tidsskrifter. Hennes siste forskningsprosjekt omhandler norske kvinnelige komponister i perioden 1850-1940.

Hun er også tilknyttet det nasjonale editerings-og forskningsprosjektet Norsk Musikkarv, som er en nasjonal satsing for å bevare og formidle den store kulturarven av musikk etter norske komponister. Prosjektet omfatter vern og digitalisering av kildemateriale, forskning, edisjon og formidling av kvalitetsnoter og innsikt til musikklivet.

Ingrid Loe Landmark har siden 2016 vært fast ansatt som førsteamanuensis og leder for teoriseksjonen ved Høyskolen og Unge Talenter Barratt Due musikkinstitutt.