Med mange års erfaring ved Barratt Due kjenner Kathrine Tornås instituttet inn og ut - og kan svare på det meste når det kommer til studier ved Høyskolen!

Kathrine Tornås

Fagområde

Studieadministrasjon

Avdeling

Høyskolen

Kontaktinformasjon

Telefon:

966 25 518

Kathrine Tornås er en del av studieadministrasjonen ved Høyskolen Barratt Due.

Hun har ansvaret for organisering og gjennomføring av undervisningen, kvalitetssikring av studietilbudene og for eksamensavvikling.

Tornås har sin utdanning fra Universitetet i Oslo med hovedfag i musikk.

Hun har vært ansatt på Barratt Due musikkinstitutt siden 2006.