Kathrine Tornås har faglig og administrativt ansvar for studieprogrammene ved Høyskolen og er en del av ledergruppen ved Barratt Due musikkinstitutt.

Kathrine Tornås

Fagområde

Avdelingsleder

Avdeling

Høyskolen

Kontaktinformasjon

Telefon:

966 25 518

Kathrine Tornås er avdelingsleder ved Høyskolen og en del av ledergruppen ved Barratt Due musikkinstitutt.

Hun har budsjett- og personalansvar for lærere og administrativt ansatte ved Høyskolen. I tillegg er hun ansvarlig for vedlikehold og videreutvikling av studieprogrammene på bachelor- og masternivå.

Tornås har sin utdanning fra Universitetet i Oslo med hovedfag i musikk.

Hun har vært ansatt på Barratt Due musikkinstitutt siden 2006.