Hovedsponsor
Teoriseksjonen på Barratt Due
Teoriseksjonen på Barratt Due

Teoriseksjonen

Teoriseksjonen omfatter fag som står på studieplanen for alle bachelorstudentene.

Teoriseksjonen omfatter fag som står på studieplanen for alle bachelorstudentene: Satslære, hørelære, grunnleggende direksjon, verkanalyse, generell musikkhistorie med repertoarkunnskap og norsk musikkhistorie.

Norsk musikkhistorie inkluderer også norsk folkemusikk.  I 3. og 4. studieår tilbyr teoriseksjonen valgemner innenfor direksjon, satslære, musikkhistorie og repertoarkunnskap.

Ansatte