Hovedsponsor

Teoriseksjonen

Teoriseksjonen omfatter fag som står på studieplanen for alle bachelorstudentene.

Teoriseksjonen omfatter fag som står på studieplanen for alle bachelorstudentene: Satslære, hørelære, grunnleggende direksjon, verkanalyse, generell musikkhistorie med repertoarkunnskap og norsk musikkhistorie.

Norsk musikkhistorie inkluderer også norsk folkemusikk. Fra høsten 2017 tilbyr Barratt Due et opplegg i samarbeid med Ole Bull-akademiet på Voss.

I 3. og 4. studieår tilbyr teoriseksjonen valgemner innenfor direksjon, satslære, musikkhistorie og repertoarkunnskap.

Ansatte