Siri Haukenes har lang erfaring som utøver og pedagog. Hun har også utgitt flere bøker og CD'er med norsk vokal tradisjonsmusikk.

Siri Haukenes

Fagområde

Teori

Avdeling

Høyskolen

Kontaktinformasjon

Telefon:

414 70 238

Siri Haukenes har lang erfaring som utøvede musiker og arrangør, og som foreleser og forsker. Hun har skrevet fagbøker, sangbøker og artikler og utgitt flere CD-er, blant dem en en innspilling av norske og svenske slåtter i egne arrangementer. 

Haukenes er utdannet cand. philol ved Universitet i Oslo og klaverpedagog ved Barratt Due musikkinstitutt. Hun har lang erfaring som lærer og har undervist i musikkhistorie, lyttemetodikk, folkemusikk, vokal og instrumental arrangering, samspill, dans, musikkpedagogikk og didaktikk ved en rekke utdanningsinstitusjoner. Ved Barratt Due musikkinstitutt har hun særlig arbeidet med norsk musikkhistorie og folkemusikk.

I 2001 utkom Siri Haukenes’ Lidele galen, lidele god, en sangbok og CD-innspilling, på Norsk Musikkforlag, og i 2006 ga hun ut Reisefølge, en CD- og noteutgivelse med norske og svenske slåtter i egne arrangementer. Hun har også skrevet Raffe Riff, en bok med lydfiler om vokalarrangementer som kom ut på Fagbokforlaget i 2015. I tillegg har Haukenes forfattet flere vitenskapelige artikler, blant annet om Grieg som veiviser til Ibsens dramaer og om sangrepertoaret i barnehager. Hun er blitt prisbelønnet for sitt arbeide med å lage store trommer for barn.

Ved siden av stillingen som førstelektor ved Barratt Due musikkinstitutt er Siri Haukenes førstelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus.