Hans Offerdal er komponist, arrangør og dirigent, og har erfaring som spenner over et vidt spekter fra aspirant- og skolekorps i Oslo til profesjonelle studiomusikere i Hollywood.

Hans Offerdal

Fagområde

Satslære, Tillitsvalgt Creo

Avdeling

Høyskolen

Kontaktinformasjon

Hans Offerdal er komponist, arrangør og dirigent. Han har svært allsidig erfaring og er en aktiv opphavsmann ved forlaget Norsk Noteservice med musikk for mange besetninger og nivåer. Offerdal har også lang erfaring som pedagog og har undervist på alle trinn i videregående skole og på høyskolenivå.

Han er utdannet ved Norges musikkhøgskole, Universitetet i Oslo, Kingston University i London, og University of California Los Angeles.

Offerdal har tidligere undervist ved Universitetet i Oslo, Høgskolen i Staffeldtsgate, Fjellhaug skoler og Manglerud videregående skole. Han har også forelest om filmmusikk og filmkomposisjon ved Den norske filmskolen og Norsk filminstitutt. I dag underviser han ved Norges Musikkhøgskole og Barratt Due musikkinstitutt.

Hans Offerdal har vært tilknyttet Barratt Due musikkinstitutt siden 2011, og ble fast ansatt som høyskolelektor i 2014.