Margrethe Salmi Marjavara er undervisningsleder ved Høyskolen Barratt Due.

Margrethe Salmi Marjavara

Fagområde

Undervisningsleder

Avdeling

Høyskolen

Kontaktinformasjon

Telefon:

454 56 961

Margrethe Salmi Marjavara er undervisningsleder ved Høyskolen Barratt Due. 

Hun har en bachelor i dans og pedagogikk fra Universitetet i Stavanger. Marjavara har videre studert dans i New York, samt arbeidet som freelancer og som danselærer på Oslo Musikk og Kulturskole.

Marjavara har flere år med administrativ erfaring fra Kolonihagen AS, samt tatt etterutdanning i administrasjon og ledelse fra Høyskolen BI, Oslo og master i styring og ledelse ved OsloMet.

Margrethe Marjavara har vært tilknyttet Høyskolen Barratt Dues høyskoleadministrasjon siden 2019. Hennes arbeidsområder i studieadministrasjonen er blant annet knyttet til undervisning, studieplaner, Høyskolens kvalitetssikringssystem og internasjonal koordinering.