Randi Krogvold Lundquist har allsidig erfaring både som utøvende musiker og pedagog.

Randi Krogvold Lundqvist

Fagområde

Fløyte, seksjonsleder blås Høyskolen og Unge Talenter Barratt Due

Avdeling

Høyskolen, Unge Talenter og Musikkskolen

Kontaktinformasjon

Telefon:

958 89 720

Randi Krogvold Lundqvist har vært aktiv utøvende fløytist gjennom hele sin karriere og har vært en del av miljøet rundt Det Norske Kammerorkester, Oslo Kammerakademi og de store profesjonelle orkestrene i Norge. Hun har opptrådt som kammermusiker på alle de store norske festivalene og har spilt på de største scenene i inn og utland.

Randi har lang erfaring som pedagog og arbeid med talentutvikling. Hun underviser fløyteelevene på Unge talenter og Musikk på Majorstuen i tillegg til at hun leder ensembler og underviser i kammermusikk. Som seksjonsleder for blåserne ved Unge Talenter og Høyskolen så har Randi sammen med de dedikerte blåserlærerne på Barratt Due, bygget opp et sterkt og godt blåsermiljø.

Randi er utdannet ved Norges musikkhøgskole og har en mastergrad. I tillegg har hun studert med Trevor Wye i England. Hun har tidligere undervist ved Vestby kulturskole og bygget opp Molto Musikk, som er kulturskolens talenttilbud. Hun har også medvirket til oppbyggingen av talentsatsningen i Follo og har i mange år vært lærer med faglederansvar for blåserne ved Valdres sommersymfoni.

Ved Barratt Due musikkinstitutt er Krogvold leder for blåserseksjonen ved Høyskolen og Unge Talenter. Hun underviser også ved Musikk på Majorstuen, Unge Talenter og Høyskolen.