Randi Krogvold Lundquist har allsidig erfaring både som utøvende musiker og pedagog.

Randi Krogvold Lundqvist

Fagområde

Fløyte, seksjonsleder blås Høyskolen og Unge Talenter Barratt Due

Avdeling

Høyskolen, Unge Talenter og Musikkskolen

Kontaktinformasjon

Telefon:

958 89 720

Randi Krogvold Lundquist spiller med Det Norske Kammerorkester, Oslo Kammerakademi og Oslo salongorkester. Hun har opptrådt som kammermusiker på alle de store norske festivalene og på de største scenene utenlands, og har i tillegg lang erfaring som pedagog. 

Krogvold har i mange år også vært frilanser i Oslo-filharmonien, Kringkastingsorkesteret, Operaorkesteret og Oslo Sinfonietta.

Hun er utdannet ved Norges musikkhøgskole og har en mastergrad. I tillegg har hun studert med Trevor Wye i England. Som seksjonsleder for blåserne ved Unge Talenter samarbeider hun tett med resten av fag- og blåsermiljøet ved Barratt Due musikkinstitutt om planer og innholdet i blåserprogrammet ved sin seksjon. Det inkluderer individuelle timer/akkompagnement, kammermusikk, orkester, interpretasjoner, internasjonale gjester, konserter og samarbeid med eksterne samarbeidspartnere. Hun forbereder også blåserne til orkesterprosjekter, fordeler stemmer og leder seksjonsprøver.

Randi Krogvold Lundquist har tidligere undervist ved Vestby kulturskole og bygget opp Molto Musikk, som er kulturskolens talenttilbud. Hun var også medvirket til oppbyggingen av talentsatsningen i Follo og har i mange år vært lærer med faglederansvar for blåserne ved Valdres sommersymfoni.

Ved Barratt Due musikkinstitutt er Krogvold leder for blåserseksjonen ved Høyskolen og Unge Talenter. Hun underviser også ved Musikk på Majorstuen, Unge Talenter og Høyskolen.