Hovedsponsor
Foto: Sverre Chr. Jarild

Vokalseksjonen

I Vokalseksjonen undervises sangstudentene av lærere med lang solistisk- og pedagogisk erfaring.

Det legges vekt på at det bygges opp et klassisk repertoar som dekker både romanse/lied, kammermusikk, opera og oratorium. Det gis basisopplæring i dramafag med undervisning i skuespillerteknikk, tekstbehandling og bevegelsesimprovisasjon.

Sangstudentene danner et eget kammerkor. Hvert år produserer seksjonen et operaprosjekt med offentlige fremføringer.

Alle sangerne får i løpet av studiet solisterfaring, enten med kammerkor, i emnet ensemblesang/kammermusikk eller i sceniske prosjekter.

Vi legger stor vekt på å trekke inn eksterne lærere til seminarer og interpretasjoner. Dette året har vi gleden av å presentere følgende sangere som gjestelærere i interpretasjon: Birgitte Christensen, Itziar Galdos, Martin Hatlo,  Marianne Hirsti, Ole Jørgen Kristiansen, Magnus Staveland og Johannes Weisser.

Det gjennomføres årlige mesterklasser med internasjonalt anerkjente lærere. Blant disse er Susanna Eken fra Operaakademiet i København. Hun er vår faste gjestelærer med en årlig mesterklasse.

 

Hør vokalstudentene fremføre Brahms’ Schicksalslied i Universitetets aula 23. september 2017. Dirigent er Eivind Aadland og kormester er Lars Notto Birkeland

Ansatte