Lars Notto Birkeland er organist, dirigent, pianist og akkompagnatør, og har en svært omfangsrik karriere som utøver.

Lars Notto Birkeland

Fagområde

Vokal, kordirigent

Avdeling

Høyskolen

Kontaktinformasjon

Lars Notto Birkeland dirigerer Barratt Dues Kammerkor, som består av alle vokalstudentene. Birkeland er en svært aktiv og erfaren organist og dirigent. Han har opptrådt som organist på mange konsertscener, både hjemme og i utlandet, er kantor og dirigent, har spilt inn en rekke CD-er og har blant annet også vært repetitør og kormester ved Den Norske Opera. 

Birkeland er utdannet ved Norges musikkhøgskole, hvor han studerte orgel med Harald Herresthal, kordireksjon med Arnulv Hegstad, Terje Kvam og Stefan Sköld, orkesterdireksjon med Simon Streatfeild og Neil Dodd, klaver med Hanna-Marie Weydahl, Sigmund Hjelset og Lars Haugbro, samt cembalo/generalbass med Kjetil Haugsand. I tillegg kommer orgelstudier med Kåre Nordstoga i Oslo og Guy Bovet i Sveits, diverse mesterklasser og kurs i orkesterdireksjon ved Canford Summer School of Music i England, og i orgelinterpretasjon ved Cours d’interprétation d’Orgue Romainmôtier i Sveits.

I 2006-2008 mottok Birkeland Statens kunstnerstipends arbeidsstipend, som blant annet resulterte i en CD-utgivelse av den franske komponisten Jehan Alains komplette verker for orgel (Simax Classics, 2011). I samarbeid med slagverker Eirik Raude har han fått urfremført flere bestillingsverker.

Fra 1993 arbeidet Birkeland som repetitør og i 1998-2001 som kormester ved Den Norske Opera. Han har vært engasjert som coach/repetitør ved operautdanningen ved KHiO, som konsertorganist ved Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival, Festspillene i Bergen og Kirkefestspillene i Kristiansand. I tillegg til å opptre med en rekke symfoniorkestre er Lars Notto Birkeland også fast organist i Oslo-Filharmonien. I 1993-95 var han dirigent for Sangselskabet Guldbergs Akademiske Kor. Det resulterte i CD-utgivelsen Norges Skål! 

Birkeland har også vært gjestedirigent for en rekke ulike konsert- og operaprosjekter, bl.a. Dido and Aeneas av Purcell og Haydns Skapelsen ved operaen i Ho Chi Minh City, Vietnam, og for barneoperaen Askepott av Peter Maxwell Davies ved Den Norske Opera og Ballett. I årene 2003-2014 var Birkeland ansatt som kantor i Fagerborg kirke. Siden 2014 har han vært kantor i Akershus slottskirke.

Lars Notto Birkeland underviser i partiturspill for direksjonsstudenter ved Norges musikkhøgskole. Ved Barratt Due musikkinstitutt har han ledet Kammerkoret siden 2009.