Torfinn Hoffart formidler kontakt mellom utøvere og bedrifter og andre aktører som ønsker musikkinnslag til eksterne arrangementer.

Torfinn Hoffart

Fagområde

Cello, administrasjon og PPU

Avdeling

Unge Talenter, Høyskolen, Musikkskolen

Stilling

Administrasjonskonsulent Unge Talenter og dirigent/orkesterleder/cellolærer Musikkskolen

Kontaktinformasjon

Telefon:

971 32 090

Torfinn Hoffart er ansvarlig for daglige drift at Unge talenter, underviser cellostudentene ved PPU i tillegg til å dirigere Barneorkesteret på Barratt Due. Han har også ansvar for salg av musikalske tjenester til eksterne aktører.

Hoffart er utdannet ved Østlandets musikkonservatorium og har tatt hovedfag i musikk ved Universitetet i Oslo/ Norges musikkhøgskole. Han har vært utøvende cellist i flere profesjonelle orkestre, men gikk etter noen år over til undervisning og administrasjon.

Planlegging og koordinasjon av Unge talenters virksomhet Hoffarts ansvar. Han samarbeider tett med avdelingsleder Mattias Lundqvist og de ulike seksjonslederne for å optimalisere aktivitetene ved den enkelte seksjon.

Når det gjelder utvikling av nye metoder for effektiv og god celloundervisning, er Hoffart sentral blant annet som grunnlegger av Absolutt cello i 2007. Absolutt cello har utviklet seg fra å være et gruppetilbud for nybegynnere til å omfatte et totalkonsept helt fra nybegynnere og opp til masterstudenter og har i løpet av de siste 10 årene vært på årlige turneer til blant annet Berlin, Praha, Wien og Budapest.