Torfinn vet det meste om mangt på huset og har en finger med i mye av det som skjer

Torfinn Hoffart

Fagområde

Cello, administrasjon og PPU, Brannvernansvarlig

Avdeling

Unge Talenter, Høyskolen, Musikkskolen

Stilling

Undervisningsleder Unge Talenter, høyskolelektor PPU og cellolærer

Kontaktinformasjon

Telefon:

971 32 090

Torfinn Hoffart er undervisningsleder ved Unge Talenter, underviser cellostudentene ved PPU-utdanningen og underviser mange av celloelevene ved instituttet. Han har også ansvar for salg av musikalske tjenester til eksterne aktører.

Hoffart er utdannet ved Østlandets musikkonservatorium og har tatt hovedfag i musikk ved Universitetet i Oslo/ Norges musikkhøgskole. Han har vært utøvende cellist i flere profesjonelle orkestre.

Planlegging og koordinasjon av Unge Talenters virksomhet Hoffarts ansvar. Han samarbeider tett med avdelingsleder Mattias Lundqvist og de ulike seksjonslederne for å optimalisere aktivitetene ved den enkelte seksjon.

Når det gjelder utvikling av nye metoder for effektiv og god celloundervisning, er Hoffart sentral blant annet som grunnlegger av Absolutt cello i 2007. Absolutt cello har utviklet seg fra å være et gruppetilbud for nybegynnere til å omfatte et totalkonsept helt fra nybegynnere og opp til masterstudenter og har i løpet av de siste 10 årene vært på årlige turneer til blant annet Berlin, Praha, Wien og Budapest.