Videreutdanning i musikkdidaktikk rettet mot barn 0-8 år

1- årig deltidsstudium som gir 30 studiepoeng.

SØKNAD OG OPPTAK 2020/2021

Søknadsportalen er nå åpen!
Søknadsfristen er 15. april.

 

Om studiet

Som pioner på musikkundervisning for barn, tilbyr Barratt Due musikkinstitutt et videreutdannings studiet rettet mot musikkundervisning for de minste. I over 85 år har Barratt Due hatt fokus på å ivareta og utvikle barns musikkglede og musikkinteresse i instituttets egne musikkgrupper.

Videreutdanningsstudiet retter seg mot søkere som ønsker å utvide sin musikkpedagogiske kompetanse for å arbeide med musikk for barn i alderen 0 til 6 år og musikkundervisning på 1. og 2. årstrinn i grunnskolen. Aktuell bakgrunn og utdanning for opptak til studiet kan være musikkpedagoger, utøvende musikere, førskolelærer, musikk og kulturskole lærere, spesialpedagoger, lærere, diakoner, annen relevant utdanning og realkompetanse.

Vi tilbyr en videreutdanning i et stimulerende miljø preget av høy kompetanse. Studiet vil gi deg en bredere og mer variert undervisningskompetanse og vil kunne bidra til at den enkeltes arbeidsplass tilføres nye impulser. Undervisningen er tilrettelagt for helgesamlinger slik at studenter fra hele landet kan delta. Det er mulig å kombinere videreutdanningen med jobb.

 

Du lærer blant annet å

 • planlegge og gjennomføre musikkundervisning for barn i alderen 0 til 8 år
 • vurdere og begrunne musikkundervisning for den aktuelle  aldersgruppen
 • anvende musikk for å styrke barns musikalske og generelle utvikling
 • kommunisere både muntlig og skriftlig om musikkfaglige forhold

 

Informasjon om søknadsprosessen og studiet

Krav og forutsetninger:

 • Minimum to års høyere utdanning (120 studiepoeng). 
 • Bestått musikkfaglig opptaksprøve som alle søkere må gjennomføre uavhengig av formell bakgrunn. Gjennom prøven vil søkeren måtte dokumentere tilstrekkelig musikkfaglig kompetanse for studiet.

Rangering av søkere gjøres i samsvar med instituttets forskrifter om studier ved Høyskoleavdelingen.

 

Politiattest:

 • Godkjent politiattest må være Barratt Due i hende i god tid før studiestart, og senest 17. august. Uten godkjent politiattest kan studenten ikke gjennomføre praksis
 • Nærmere informasjon om krav til politiattest finner du her: Forskrift om opptak til høyere utdanning
 • Informasjon om politiattesten samt søknadsskjema finner du her: Politiattest 

 

Språkkrav:

 

Søknadsportalen åpner 15. mars og søknadsfristen er 15. april kl. 23:59.

Revidert studieplan for musikkdidaktikk 0-8 år finner du her.

Praksis under studiet

Praksis er i tillegg til helgesamlingene en sentral del av studiet. Programmet omfatter 10 ganger med praksis og veiledning i musikkgrupper med barn i alderen 0 til 8 år og tilsvarende for grunnskolens 1. til 2. årstrinn. Det innebærer at søkere må være innstilt på å søke om permisjon fra jobb de dagene de skal i praksis.

 

 • Studieavgift:

  Barratt Due musikkinstitutt er en privat høyskole hvor alle utdanninger er godkjent for støtte gjennom Statens Lånekasse.
  Studieavgiften for studieåret 2019/2020 er kr 9500,- pr semester, kr 19.000,- pr studieår. Studieavgiften justeres årlig.

 • Stipend og lån: 
  Barratt Due musikkinstitutt er en privat høyskole godkjent av Statens Lånekasse for utdanning.

Dersom du ønsker yttligere opplysninger om studiet kontakt:

seksjonsleder Tove Doornbos eller studieadministrasjonen Høyskolen Barratt Due.

Ansatte