Videreutdanning i musikkdidaktikk rettet mot barn 0-8 år

1- årig deltidsstudium som gir 30 studiepoeng.

Om studiet

Som pioner på musikkundervisning for barn, tilbyr Barratt Due musikkinstitutt et videreutdannings studiet rettet mot musikkundervisning for de minste. I over 85 år har Barratt Due hatt fokus på å ivareta og utvikle barns musikkglede og musikkinteresse i instituttets egne musikkgrupper.

Videreutdanningsstudiet retter seg mot søkere som ønsker å arbeide med musikk for barn i alderen 0 til 6 år og musikkundervisning på 1. og 2. årstrinn i grunnskolen. 

Vi tilbyr en videreutdanning i et stimulerende miljø preget av høy kompetanse. Studiet vil gi deg en bredere og mer variert undervisningskompetanse og vil kunne bidra til at den enkeltes arbeidsplass tilføres nye impulser. Undervisningen er tilrettelagt for helgesamlinger slik at studenter fra hele landet kan delta. Det er mulig å kombinere videreutdanningen med jobb.

 

Du lærer blant annet å

 • planlegge og gjennomføre musikkundervisning for barn i alderen 0 til 8 år
 • vurdere og begrunne musikkundervisning for den aktuelle  aldersgruppen
 • anvende musikk for å styrke barns musikalske og generelle utvikling
 • kommunisere både muntlig og skriftlig om musikkfaglige forhold

 

Informasjon om søknadsprosessen og studiet

Krav og forutsetninger:

 • Minimum to års høyere utdanning (120 studiepoeng).
 • Bestått musikkfaglig opptaksprøve som alle søkere må gjennomføre uavhengig av formell bakgrunn. Gjennom prøven vil søkeren måtte dokumentere tilstrekkelig musikkfaglig kompetanse for studiet.

Rangering av søkere gjøres i samsvar med instituttets forskrifter om studier ved Høyskoleavdelingen.

 

Politiattest:

 • Godkjent politiattest må være Barratt Due i hende i god tid før studiestart, og senest 17. august. Uten godkjent politiattest kan studenten ikke gjennomføre praksis
 • Nærmere informasjon om krav til politiattest finner du her: Forskrift om opptak til høyere utdanning
 • Informasjon om politiattesten samt søknadsskjema finner du her: Politiattest 

 

Språkkrav:

 

Søknadsportalen åpner 15. mars og søknadsfristen er 15. mai kl. 23:59.

Søknadsfristen til studiet er 15.april påfølgende studieår.

Studiet består av:

 • to semestre, som krediteres med 30 studiepoeng
 • 8 undervisningssamlinger
 • praksis utenfor samlingene på ukedager
 • gitarundervisning på samlingene
 • oppgaver mellom samlingene

 

SAMLINGER

Samlingene er på åtte fredager og lørdager:
Fredager: fra kl. 14.00 til 19.00.
Lørdager: fra kl. 10.00 til 17.00. NB! Første samling fra kl. 11.00 til 17.00.

Høstsemesteret 2020:
Samling 1: fredag/lørdag  21. og 22. august
Samling 2: fredag/lørdag 18. og 19. september
Samling 3: fredag/lørdag 16 og 17. oktober
Samling 4: fredag/lørdag 13. og 14. november

 

Vårsemesteret 2021:
Samling 5: fredag/lørdag 15. og 16. januar
Samling 6: fredag/lørdag 12. og 13. februar
Samling 7: fredag/lørdag 19. og 20. mars
Samling 8: fredag/lørdag 23. og 24. april

De fem første samlingene har hovedfokus på aldersgruppen 0 til 6 år, en av samlingene er spesielt viet alderen 0 til 1 år. De tre siste samlingene har hovedfokus på grunnskolens 1. og 2. årstrinn.

 

PRAKSIS

Praksis er i tillegg til helgesamlingene en sentral del av studiet. Praksisen kan foregå på varierende ukedager utenom samlingene, men er i hovedsak konsentrert til mandager. Har studenten jobb utenom studiet som kommer i konflikt med praksistidspunkter, må det søkes om jobbpermisjon. Av erfaring med tidligere studenter har dette ordnet seg uten store problemer.

Høstsemesteret 2020:

 • 10 ganger praksis med veiledning på Barratt Due i musikkgrupper med barn i alderen 0-6 år. Disse 10 praksisgangene vil gi 5 ganger praksis med barn i alderen 4-6 år, 3 ganger praksis med barn i alderen 2-3 år, 2 ganger praksis med barn i alderen 4 måneder -1 år.
 • Praksisen vil i hovedsak bli lagt til 4-5 mandager. Det vil være flere praksistimer på en dag. Studenten vil få praksis med andre medstudenter.
 • Hvis en student bor mer enn 90 minutter med bil fra Oslo eller kommer med fly, vil praksisen i høstsemesteret bli lagt til mandag etter de 5 første samlingene. Studenten må derfor etter disse samlingene planlegge å bli i Oslo til og med mandag.
 • I løpet av juni 2020 avtales det dag og tid for praksisen i høstsemesteret.

Vårsemesteret 2021:

 • 10 ganger praksis med veiledning i grunnskolens 1. eller 2. årstrinn. Praksisskoler vårsemesteret 2021 er ikke bestemt. Skole, dag og tid for praksis vårsemesteret 2021 vil være på plass i løpet av desember 2020.
 • Hvis en student bor mer enn 90 minutter med bil fra Oslo eller kommer med fly, vil praksisen i grunnskolen bli gjennomført på studentens hjemsted.

Studenter som har grunnskolepraksisen i Oslo vil få praksis med medstudenter

 

EKSAMEN

 • Skriftlig eksamen utleveres 24. april 2021 med innlevering 25.mai 2021 kl.14.00.
 • Praktisk- metodisk eksamen og gitarprøve avholdes 9. juni 2021 kl. 09.00 til 17.00.

Revidert studieplan for musikkdidaktikk 0-8 år finner du her.

Praksis under studiet

Praksis er i tillegg til helgesamlingene en sentral del av studiet. Programmet omfatter 10 ganger med praksis og veiledning i musikkgrupper med barn i alderen 0 til 8 år og tilsvarende for grunnskolens 1. til 2. årstrinn. Det innebærer at søkere må være innstilt på å søke om permisjon fra jobb de dagene de skal i praksis.

 

 • Studieavgift:
  Barratt Due musikkinstitutt er en privat høyskole hvor alle utdanninger er godkjent for støtte gjennom Statens Lånekasse.

  Studieavgiften for studieåret 2020/2021 kr 9750,- pr semester, kr 19.500,- pr år. Inkludert kopiavgift og Sio avgift. Studieavgiften justeres årlig.

 • Stipend og lån: 
  Barratt Due musikkinstitutt er en privat høyskole godkjent av Statens Lånekasse for utdanning.

Dersom du ønsker ytterligere opplysninger om studiet kontakt

seksjonsleder Tove Doornbos eller studieadministrasjonen ved Høyskolen Barratt Due.

Ansatte