Giulietta Cavallari har spesialisert seg på å undervise de aller minste barna. Hun var blant de første pedagoger i Norge som underviste grupper i "Musikk fra livets begynnelse"

Giulietta Cavallari

Fagområde

Pedagog

Avdeling

Musikklek, Musikkskolen og Høyskolen

Kontaktinformasjon

Giulietta Cavallari er særlig opptatt av hvordan musikk virker både som kommunikasjonsmiddel og utviklingsmulighet og underviser utifra dette. Cavallari er spesialist i å undervise de minste barna og foreldrene deres, og var blant de første pedagoger i Norge som etablerte grupper i «Musikk fra livets begynnelse».

Hun er utdannet ved Barratt Due musikkinstitutt som musikk-og klaverpedagog. I tillegg har hun tatt flere kurslederkurs holdt av foreningen Musikk i livets begynnelse. Hun har også mellomfag i italiensk. Cavalleri har tidligere vært tilknyttet en rekke musikkførskoler og barneorkestre, blant andre Nordstrand musikklubb, Nordstrand skoleorkester og Norsk musikkskole.

Hun underviser i fagdidaktikk på videreutdanningen og er praksisveileder. Hun leder også musikkbarnehagegrupper fra 0-6 år med spesiell kompetanse p aldersgruppen 0-1 år. I tillegg veileder hun barnehagepersonale i bruk av musikk i barnehagen.

Giulietta Cavallari begynte å undervise på Barratt Due musikkinstitutt i 1983.