Alexander Nickelsen underviser i klaver bi-instrument og teori. Han har tidligere undervist ved en rekke læresteder, blant annet i USA og i Latin-Amerika.

Alexander Nickelsen

Fagområde

Teori, seksjonsleder teori/ bi-instrument Musikk på Majorstuen, Musikkskolen

Avdeling

Musikk på Majorstuen, Musikkskolen og Unge Talenter

Stilling

Musikkteori og klaver bi-instrument

Kontaktinformasjon

Telefon:

944 37 120

Alexander Nickelsen fungerer som seksjonsleder for teori, klaver bi-instrument og kor ved Musikk På Majorstuen. Han er også tilknyttet Unge Talenter som lærer.

Alexander har mastergrad i Jazz Performance fra New England Conservatory, samt bachelorgrader i Music Education og Jazz Performancefra Berklee College Of Music.

Alexander er opphavsmann og forfatter av læreverket MITOP, musikk i teori og praksis. MITOP er en nivåinndelt tverrfaglig plattform, der teoretiske og utøvende fag integreres på en måte som gir gjensidig forståelse mellom fagene og et større samlet faglig utbytte for elevene. I formelt partnerskap med Barratt Due musikkinstitutt videreutvikles nå verket for bruk ved flere av landets kulturskoler, videregående musikklinjer og andre talenttilbud.

Nickelsen underviser klaver bi-instrument med en integrert metode for besifring, analyse, arrangering, komposisjon og improvisasjon. Han underviser også i teori, både ved Musikk på Majorstuen og Unge Talenter.

Alexander Nickelsen har tidligere undervist ved en rekke skoler og universiteter i USA, Latin-Amerika og i Norge. Han var tilknyttet Barratt Due musikkinstitutt da Musikk på Majorstuen ble etablert i 2011, og har vært fast ansatt siden 2014.