Unge Talenter

Unge Talenter er et veksthus for morgendagens musikere, der spesielt interesserte og talentfulle barn og unge til og med 19 år tilbys instrumental- eller vokalundervisning, teori og ensembleaktiviteter.

Unge Talenter skal skape et rom som gir mulighet til å ta et realistisk valg om å bli musiker!

Unge Talenter Barratt Due er et ledende talentutviklingsprogram i Norge, og kan vise til fremragende resultater på internasjonalt nivå for svært mange elever gjennom en årrekke. Programmet består av et svært bredt og variert utdanningstilbud for unge utøvere, og er spesielt tilrettelagt med tanke på senere studier for utøvende musikere på høyeste nivå. Vi legger spesiell vekt på utøvende klassisk musikk. 

Vårt talentutviklingsprogram er rettet mot unge søkere både fra Norge og utlandet, og er et komplett utvidet program for elever på ungdomsskoletrinnet og i videregående skole. Programmet er rettet mot elever som musikkfaglig og utøvende befinner seg på et høyt nivå, eller som allerede har tatt steget opp på høyskolenivå, men som er yngre enn i tradisjonell høyskolealder (under 19 år). 

Våre elever får individuelt tilrettelagt og tilpasset instrumental-, vokal- og teoriundervisning. I tillegg deltar de i en rekke forskjellige ensembleaktiviteter. Undervisningen i Oslo foregår ved Barratt Due musikkinstitutt, og i Bergen i samarbeid med Bergen Kulturskole og Griegakademiet. Vi tilbyr også et intensivt alternativ som spenner over 10-12 helger, og som i kombinasjon med regionale og lokale talentprogrammer er tilrettelagt for elever som kommer langveisfra. 

Unge Talenter samarbeider også om musikkundervisningen ved musikklinjen på Edvard Munch videregående skole i Oslo, og kan gjennom dette tilby opp til 10 elever per årstrinn et unikt fordypningstilbud på et svært høyt nivå.

Les mer inngående om de ulike tilbudene under.

 

Les mer

Generell informasjon

Utvikling av unge talenter omfatter langt mer enn å praktisere og foredle tekniske ferdigheter. Å kultivere musikalsk forståelse og innlevelse, gode holdninger og relasjoner samt et godt samspill mellom hjem og skole er også viktige forutsetninger for å skape hele musikere.

Gjennom vårt arbeid setter vi oss fore å bidra til at elevene blir selvstendige og reflekterte mennesker. Vi legger stor vekt på at miljøet skal være inkluderende og skape tilhørighet for den enkelte elev; at de skal føle seg trygge og ha respekt for hverandre. Både Juniororkesteret, Juniorensemblet og klaver- og blåserseksjonen har en miljøfremmende rolle som griper utover det musikkfaglige samspillet. 

Fordi vi vet at alle elever har sin individuelle bakgrunn og utvikler seg i sitt eget tempo, tilstreber vi å legge forholdene spesielt tilrette for hver enkelt elev. Hvilke forhold som skaper best grobunn for en optimal utvikling, vil variere fra individ til individ. Noen blomstrer sent, andre tidlig, og dette tar vi hensyn til! Vårt mål er å utløse og frigjøre den enkelte elevs potensial til rett tid. Derfor har vi ulike tilbud som vi langt på vei skreddersyr med utgangspunkt i hvor langt i sin utvikling eleven er kommet.

I sum ønsker vi at Unge Talenter skal muliggjøre en optimal vekst og utvikling for den enkelte, samt gi et solid grunnlag for videre studier. Programmet har en todelt målsetning; å tilby unge musikktalenter et frodig og inspirerende vekstmiljø, og å forberede dem for videre høyere utøvende musikkutdanning.

Unge Talenter er subsidiert av Kunnskapsdepartementet. En egenandel i form av en semesteravgift betales av alle elever uansett hvilket undervisningstilbud den enkelte omfattes av.

For skoleåret 2017/2018 er semesteravgiften 6500 kroner.

Ansatte