Unge Talenter

Unge Talenter er et veksthus for morgendagens musikere, der spesielt interesserte barn og unge mellom 13 og 19 år tilbys instrumental/vokalundervisning, teori og ensembleaktiviteter.
Hovedsponsor

Informasjon

Utvikling av unge talenter omfatter langt mer enn å praktisere og foredle tekniske ferdigheter. Å kultivere musikalsk forståelse og innlevelse, gode holdninger og relasjoner, samt et godt samspill mellom hjem og skole, er også viktige forutsetninger for å skape hele musikere.

Gjennom vårt arbeid setter vi oss fore å bidra til at elevene blir selvstendige og reflekterte mennesker. Vi legger stor vekt på at miljøet skal være inkluderende og skape tilhørighet for den enkelte elev; at de skal føle seg trygge og ha respekt for hverandre. Både Juniororkesteret, Juniorensemblet og klaver- og blåserseksjonen har en miljøfremmende rolle som griper utover det musikkfaglige samspillet. 

Fordi vi vet at alle elever har sin individuelle bakgrunn og utvikler seg i sitt eget tempo, ønsker vi å legge forholdene spesielt tilrette for den enkelte. Hvilke forhold som skaper best grobunn for en optimal utvikling, vil variere fra individ til individ. Noen blomstrer sent, andre tidlig, og dette tar vi hensyn til! Derfor har vi ulike tilbud som vi langt på vei skreddersyr med utgangspunkt i hvor langt i sin utvikling eleven er kommet.

I sum ønsker vi at Unge Talenter skal muliggjøre en optimal vekst og utvikling, samt gi et solid grunnlag for videre studier. Programmet har en todelt målsetning; å tilby unge musikktalenter et frodig og inspirerende vekstmiljø, og å forberede dem for videre høyere utøvende musikkutdanning.

Tilbudet består av:

 • Hovedinstrumentundervisning med lærer (inntil 30 klokketimer pr. år)
 • Samspill:
  • Strykere: Kammermusikk i blandede grupper samt strykerorkester i tillegg til symfoniske prosjekter
  • Blåsere: Kammermusikk i blandede grupper samt messing- og treblåsensembler i tillegg til symfoniske prosjekter
  • Pianister: Kammermusikk i blandede grupper samt Pianokunsthistorie og utvidede mesterklassetilbud
  • Sangere: Sangerne tilbys deltagelse i vokalgruppe, kammerprosjekter samt evt kor-deltakelse med sangerne på Høyskolen
 • Julekonsert/Symfoniorkester
 • Delta aktivt ved minimum en konsert årlig (Talentscenen)
 • Delta aktivt på minimum to interpretasjoner årlig
 • Overvære (observere) minimum seks interpretasjoner eller mesterklasser á to timer
 • Timer med akkompagnatør
 • Musikkteori ved instituttet, eller tilsvarende undervisning andre steder. Alle elever ved Unge Talenter avlegger årsprøve i musikkteori
 • Direksjon tilbys som valgfag

 

Vi tilpasser undervisning og aktiviteter til den enkeltes muligheter og potensiale. 

Unge talenter Barratt Due (UTBD) har følgende plasstyper:

 

Unge Talenter er et tilbud for elever i ungdomsskole og videregående skole* med talent innen klassisk musikk.

Se her for mer informasjon om søknad og opptak til Unge Talenter.

*I særskilte tilfeller kan yngre elever søke plass.

 

Unge Talenters tilbud er subsidiert fra Kunnskapsdepartementet.
Hver elev betaler en egenandel som semesteravgift, uansett hvilket tilbud man går på.

Se mer info om semesteravgift her.

Ta kontakt med undervisningsleder Torfinn Hoffart 

Ansatte