I tillegg til de nordiske språkene kan Astrid Eggesvik motta og svare på henvendelser på italiensk, tysk og fransk.

Astrid Eggesvik

Fagområde

Administrasjon

Avdeling

Unge Talenter

Stilling

Orkesterkonsulent

Kontaktinformasjon

Astrid Eggesvik arbeider som orkesterkonsulent under Unge Talenter-seksjonen med alle barne-og ungdomsorkestrene på instituttet. Hun har kontor i Lyder Sagens Gate der hun er å treffe onsdager, fredager og en kveld i uken. 

Astrid arbeider blant annet med søknadsprosesser, registrering, oppdateringer, fundraising, konsertoppfølging og orkesterbudsjetter, rapportering, innsamling av informasjon, booking av reiser, kontakt med foreldre og lærere og organisering av eventer.

Hun er orkestrenes kontakt for Oslo Musikkråd, De Unges Orkesterforbund og styrelederne i hvert enkelt orkester. Hun følger også opp kammermusikk-kursene. 

Ved siden av arbeidet på instituttet er Astrid styreleder og manager for Absolutt Cello, der mange av instituttets cellister er medlemmer. Hun jobber i team med Torfinn Hoffart og har virket i det klassiske orkestermiljøet på Barratt Due fra stiftelsen av Absolutt Cello i 2007. Fra 2017 har hun også arbeidet med Musikk på Majorstuen.

Astrid har sin bakgrunn fra journalistikk og oversettelsesarbeid i Hjemmet Mortensen, Egmont, Cappelen og Damm, og har utdannelse fra Universitetet i Oslo med to avdelinger jus, samfunns- og bedriftsøkonomi for jurister og grunnfag i nordisk språk og litteratur.