Videregående skole: Samarbeid med Edvard Munch vgs

Unge Talenter samarbeider med musikklinjen ved Edvard Munch videregående skole i Oslo om et fordypningsprogram i klassisk musikk.

I samarbeid med musikklinjen på Edvard Munch videregående skole i Oslo, tilbyr Unge Talenter et fordypningsprogram for inntil 10 elever pr. klassetrinn. Tilbudet er en toppsatsning som kommer i tillegg til det ordinære MDD-programmet og forutsetter at man er tatt opp som elev ved Unge Talenter-tilbudet* ved Barratt Due musikkinstitutt.

Tilbudet retter seg mot spesielt motiverte viderekomne elever. Disse vil blant annet få to timer hovedinstrumentundervisning i uken med lærer fra Barratt Due i tillegg til kammermusikk, mesterklasser/interpretasjon, akkompagnement, orkester og deltagelse i ulike prosjekter.

*) Unge Talenter-tilbudet faktureres direkte fra BDM og koster for tiden kr 14 400,- pr/år.

Informasjon

TO SØKNADER:

Når du søker om opptak til Edvard Munch vgs + Barratt Due, må du fylle ut to søknader:

 • En søknad til Barratt Due: søknadsfrist 10. januar 2022: klikk her for søknadsskjema
  • Alle søkere betaler inn et søknadsgebyr på kr. 350,- ved innsending av søknad.
 • En søknad til Edvard Munch videregående: vigo.no – søknadsfrist 1. mars 2022

SØKNADSPROSEDYRE:

 1. Send søknad om opptak til Unge Talenter senest 10. januar 2022.
  Søknadsfristen har gått ut. 
 2. Opptaksprøve 5.-6. februar 2022 v/Barratt Due musikkinstitutt. Grunnet koronasituasjonen kan prøvespillet bli digitalt, altså uten personlig fremmøte. Frist for innsending av opptak vil da være fredag 4. februar.
 3. Tilbakemelding fra opptaksprøven blir sendt ut i løpet av påfølgende uke.
  Dersom du blir kvalifisert til plass i tilbudet:
 4. Send søknad om opptak til Edvard Munch videregående skole/musikklinjen på vanlig måte via vigo.no.

NB! Dersom du er bosatt utenfor Oslo kommune må du kontakte din fylkeskommune for å søke om gjesteelevsgaranti. Barratt Due vil bistå med dokumentasjon/informasjon dersom det er behov for det, og vil ta direkte kontakt med alle utenbys søkere som blir godkjent etter prøvespillet.

Opptaksprøven består av følgende:

1. Teori- og gehørtest. Denne avholdes etter prøvespillhelgen. Det er kun de som tilbys plass som gjennomfører testen.

2. Prøvespill: (Dette kan bli digitalt/opptak)
To verker av forskjellig karakter og fra ulike tidsepoker (barokk, klassisk, romantisk, moderne) med en samlet varighet på 15 min. For eksempler på repertoar se her.

Gjennomføringen av primavista-spill blir tilpasset den gjeldende smittevernsituasjonen.

Prima Vista (bladspill. For sangere: Innstuderingsoppgave (blir delt ut samme dag som prøvespillet. 45 min innstuderingstid)

Det kreves et ekstraordinært høyt nivå for å bli tildelt plass i tilbudet. Fagjuryen vurderer kandidatene utfra nivå i forhold til opptakskrav som gjelder for bachelorstudiet. Kriterier som: intonasjon, rytme, teknisk skolering, klang, musikalitet, stilforståelse og formidling står sentralt.