Videregående: Samarbeid med Edvard Munch vgs

Unge Talenter samarbeider med musikklinjen ved Edvard Munch videregående skole i Oslo om et fordypningsprogram i klassisk musikk.

I samarbeid med musikklinjen ved Edvard Munch vgs i Oslo tilbyr Unge Talenter Barratt Due et spesielt fordypningsprogram for 10 elever pr. årstrinn.

Dette tilbudet er en kombinasjon av Unge Talenter ved Barrat Due og Edvard Munch vgs, og det tilbys kun til elever som blir kvalifisert etter spesiell opptaksprøve.

Tilbudet retter seg mot særdeles motiverte og svært viderekomne elever som da vil få opptil to timer hovedinstrumentundervisning i uken med lærer fra Barratt Due. I tillegg kommer kammermusikk, mesterklasser/interpretasjonstimer og orkesterprosjekter.

Informasjon

TO SØKNADER:

Dersom du ønsker å søke om opptak til Edvard Munch vgs + Barratt Due må du fylle ut to søknader:

  • En søknad til Barratt Due: søknadsfrist 10. januar 2019
  • En søknad til Edvard Munch videregående: vigo.no – søknadsfrist 1. mars 2019

 

SØKNADSPROSEDYRE:

  1. Send søknad om opptak til Unge Talenter senest 10. januar 2019. 
  2. Opptaksprøve 8.-10. februar 2019 v/Barratt Due musikkinstitutt
  3. Tilbakemelding fra opptaksprøven blir sendt ut i løpet av påfølgende uke

Dersom du blir kvalifisert til plass i tilbudet:

  1. Send søknad om opptak til Edvard Munch videregående skole/musikklinjen på vanlig måte via vigo.no.

NB! Dersom du er bosatt utenfor Oslo kommune må du kontakte din fylkeskommune for å søke om gjesteelevsgaranti. Barratt Due vil bistå med dokumentasjon/informasjon dersom det er behov for det, og vil ta direkte kontakt med alle utenbys søkere som blir godkjente etter prøvespillet.

Opptaksprøven består av følgende:

1. Teori- og gehørprøve

2. Prøvespill:

To verker av forskjellig karakter og fra ulike tidsepoker (barokk, klassisk, romantisk, moderne) med en samlet varighet på 15 min. For eksempler på repertoar se her.

Prima Vista (bladspill). For sangere: Innstuderingsoppgave (blir delt ut samme dag som prøvespillet. 45 min innstuderingstid)

Det kreves et ekstraordinært høyt nivå for å bli tildelt plass i tilbudet. Fagjuryen vurderer kandidatene utfra nivå i forhold til opptakskrav som gjelder for bachelorstudiet. Kriterier som: intonasjon, rytme, teknisk skolering, klang, musikalitet, stilforståelse og formidling står sentralt.