Videregående skole: Samarbeid med Edvard Munch vgs

Unge Talenter samarbeider med musikklinjen ved Edvard Munch videregående skole i Oslo om et fordypningsprogram i klassisk musikk.

I samarbeid med musikklinjen på Edvard Munch videregående skole i Oslo, tilbyr Unge Talenter et fordypningsprogram for inntil 16 elever pr. klassetrinn. Tilbudet er en toppsatsning som kommer i tillegg til det ordinære MDD-programmet og forutsetter at man er tatt opp som elev ved Unge Talenter-tilbudet *) ved Barratt Due musikkinstitutt.

Tilbudet retter seg mot spesielt motiverte viderekomne elever. Disse vil blant annet få to timer hovedinstrumentundervisning i uken med lærer fra Barratt Due i tillegg til kammermusikk, mesterklasser/interpretasjon, akkompagnement, orkester og deltagelse i ulike prosjekter.

*) Unge Talenter-tilbudet faktureres direkte fra BDM og koster for tiden kr 13.400 pr/år.

Informasjon

TO SØKNADER:

Når du søker om opptak til Edvard Munch vgs + Barratt Due, må du fylle ut to søknader:

  • En søknad til Barratt Due: søknadsfrist 10. januar 2020
  • En søknad til Edvard Munch videregående: vigo.no – søknadsfrist 1. mars 2020

 

SØKNADSPROSEDYRE:

  1. Send søknad om opptak til Unge Talenter senest 10. januar 2020. Skjema legges ut 15. november 2019
  2. Opptaksprøve 7.-9. februar 2020 v/Barratt Due musikkinstitutt
  3. Tilbakemelding fra opptaksprøven blir sendt ut i løpet av påfølgende uke
    Dersom du blir kvalifisert til plass i tilbudet:
  4. Send søknad om opptak til Edvard Munch videregående skole/musikklinjen på vanlig måte via vigo.no.

NB! Dersom du er bosatt utenfor Oslo kommune må du kontakte din fylkeskommune for å søke om gjesteelevsgaranti. Barratt Due vil bistå med dokumentasjon/informasjon dersom det er behov for det, og vil ta direkte kontakt med alle utenbys søkere som blir godkjente etter prøvespillet.

Opptaksprøven består av følgende:

1. Teori- og gehørprøve

2. Prøvespill:
To verker av forskjellig karakter og fra ulike tidsepoker (barokk, klassisk, romantisk, moderne) med en samlet varighet på 15 min. For eksempler på repertoar se her.

Prima Vista (bladspill). For sangere: Innstuderingsoppgave (blir delt ut samme dag som prøvespillet. 45 min innstuderingstid)

Det kreves et ekstraordinært høyt nivå for å bli tildelt plass i tilbudet. Fagjuryen vurderer kandidatene utfra nivå i forhold til opptakskrav som gjelder for bachelorstudiet. Kriterier som: intonasjon, rytme, teknisk skolering, klang, musikalitet, stilforståelse og formidling står sentralt.