Hovedsponsor
Edvard Munch skole i samarbeid med Barratt Due
Edvard Munch skole i samarbeid med Barratt Due

Videregående skole: Samarbeid med Edvard Munch vgs

Unge Talenter samarbeider med musikklinjen ved Edvard Munch videregående skole i Oslo om et fordypningsprogram i klassisk musikk.

I samarbeid med musikklinjen på Edvard Munch videregående skole i Oslo, tilbyr Unge Talenter et fordypningsprogram for inntil 10 elever pr. klassetrinn. Tilbudet er en toppsatsning som kommer i tillegg til det ordinære MDD-programmet og forutsetter at man er tatt opp som elev ved Unge Talenter-tilbudet* ved Barratt Due musikkinstitutt.

Informasjon

TO SØKNADER:

Når du søker om opptak til Edvard Munch vgs + Barratt Due, må du fylle ut to søknader:

  • En søknad til Barratt Due: søknadsfrist 15. desember 2023: Klikk for skjema.
  • Alle søkere betaler inn et søknadsgebyr på kr. 500,- ved innsending av søknad.
  • En søknad til Edvard Munch videregående: vigo.no – søknadsfrist 1. mars 2024

SØKNADSPROSEDYRE:

  1. Send søknad om opptak til Unge Talenter senest 15. desember 2023. Søk her. 
  2. Opptaksprøve februar 2024 v/Barratt Due musikkinstitutt. For mer informasjon, klikk her
  3. Resultatet av opptaksprøven blir bekjentgjort i løpet av april.
  4. Send søknad om opptak til Edvard Munch videregående skole/musikklinjen på vanlig måte via vigo.no.

NB! Dersom du er bosatt utenfor Oslo kommune må du kontakte din fylkeskommune for å søke om gjesteelevsgaranti. Barratt Due vil bistå med dokumentasjon/informasjon dersom det er behov for det, og vil ta direkte kontakt med alle utenbys søkere som blir godkjent etter prøvespillet.

Opptaksprøven består av følgende:

1. Teori- og gehørtest. Denne avholdes etter prøvespillhelgen. Det er kun de som tilbys plass og som ikke har gått på Musikk på Majorstuen som gjennomfører testen

2. Prøvespill: (Dette kan bli digitalt/opptak)
To verker av forskjellig karakter og fra ulike tidsepoker (barokk, klassisk, romantisk, moderne) med en samlet varighet på 15 min. For eksempler på repertoar se her.

Gjennomføringen av primavista-spill blir tilpasset den gjeldende smittevernsituasjonen.

Prima Vista (bladspill. For sangere: Innstuderingsoppgave (blir delt ut samme dag som prøvespillet. 45 min innstuderingstid)

Det kreves et ekstraordinært høyt nivå for å bli tildelt plass i tilbudet. Fagjuryen vurderer kandidatene utfra nivå i forhold til opptakskrav som gjelder for bachelorstudiet. Kriterier som: intonasjon, rytme, teknisk skolering, klang, musikalitet, stilforståelse og formidling står sentralt.