Hovedsponsor
Søk videreutdanning i musikkdidaktikk nå! Foto: Sverre Chr. Jarild

Sekundæropptak til videreutdanning musikkdidaktikk

Barn får den beste musikkundervisningen gjennom lek og glede! Lær hvordan ved Høyskolen Barratt Dues ettårige deltidsstudium i musikkdidaktikk rettet mot barn 0-8 år.

Vi har sekundæropptak til studiet Videreutdanning i musikkdidaktikk rettet mot barn 0-8 år, og oppfordrer alle interesserte til å sende inn søknad innen 1. september! 

Videreutdanningsstudiet retter seg mot søkere som ønsker å arbeide med musikk for barn i alderen 0 til 6 år og musikkundervisning på 1. og 2. årstrinn i grunnskolen. 

Vi tilbyr en videreutdanning i et stimulerende miljø preget av høy kompetanse. Studiet vil gi deg en bredere og mer variert undervisningskompetanse og vil kunne bidra til at den enkeltes arbeidsplass tilføres nye impulser. Undervisningen er tilrettelagt for helgesamlinger slik at studenter fra hele landet kan delta. Det er mulig å kombinere videreutdanningen med jobb.