Hovedsponsor

Crescendo

Crescendo er et norsk-internasjonalt mentorprogram for unge talenter innen klassisk musikk.

Prosjektets formål er å tilrettelegge for koblinger mellom morgendagens unge, klassiske utøvere og profesjonelle nasjonale og utenlandske utøvere på høyeste nivå. Gjennom personlige møter, samspill og felles konsertopplevelser med mentorene ønsker Crescendo å styrke unge talenters selvbevissthet og kunstneriske identitet.

Programmet skal gi spesielt begavede unge talenter et løft inn i sine internasjonale karrierer ved at det tilrettelegges for unike møter med mentorer/internasjonalt etablerte solister og utøvere gjennom samspill, veiledning og personlig kontakt.

Mester-svenn-tradisjonen har gjennom hele musikkhistorien vært den viktigste pedagogiske bærebjelken i formidlingen av utøvende instrumental kunnskap, interpretasjon og erfaring. Fra eldre utøvere med finslipt erfaring til yngre talenter i støpeskjeen formidles og videreutvikles mesterstykket, fra generasjon til generasjon.

Internasjonalt etablerte musikere, som Leif Ove Andsnes og Janine Jansen, er mentorer i programmet.

Crescendo har to delprogram:

  • Mentorprogram for unge solister og kammergrupper
  • Ung Filharmoni

Prosjektet har to offentlige hovedplattformer: Festspillene i Bergen om våren og Oslo konserthus med Oslo-Filharmonien på høsten. Mentorprogrammet har som mål å tilby relevante, utviklende og karrierefremmende aktiviteter for unge solister, unge kammergrupper og unge orkestermusikere.

Hovedaktørene bak prosjektet er Barratt Due musikkinstitutt, Festspillene i Bergen og Oslo Filharmoniske Orkester. Crescendo er muliggjort ved støtte fra Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge AS, sammen med generøse bidrag fra Trond Mohn, Bettina Ford Jebsen og Hans Peter Jebsen.

Les mer på www.crescendo-music.no