Unge Dirigenter

Programmet Unge Dirigenter Barratt Due er del av en stor nasjonal dirigentsatsing.

Det arrangeres 6 mesterklasser i året med 8 aktive deltakere per skoleår. Øvre aldersgrense er 19 år, men det er mulig å gå ut over denne ved ledige plasser.

Deltakelse i programmet er gratis, og det gis reisestøtte til tilreisende. Undervisningen vil foregå i Oslo.

Her kan du lese om hvordan det gikk for de ferske deltakerne høsten 2017

Lærere
Eivind Aadland har hovedansvaret for undervisningen i mesterklassene. I tillegg inviteres en internasjonal gjestelærer til en av mesterklassene hvert år (Jorma Panula gjestet oss høsten 2017). Kurset ledes av Alf Årdal.

Mesterklassene
Dag 1 er det praktisk trening med lite ensemble (klaverkvintett), dag 2 dirigerer alle deltakerne fullt orkester. 

Repertoaret tilpasses nivået til den enkelte deltaker og hentes fra forskjellige musikalske epoker. I tillegg til praktisk direksjonsundervisning, får deltakerne teoretiske klasser i emner som partiturstudier, estetisk refleksjon og direksjonsteknikk.

Datoer for høstens mesterklasser:
28.-29. september
26.-27. oktober
14.-15. desember

Varighet
Kursets varighet er ett år, med mulighet for forlengelse. Etter dette vil deltakerne oppfordres til å søke seg videre i den nasjonale dirigentsatsingen.

Søknad 
Søknadsfristen for høsten 2018 gikk ut i august

Om satsingen
Dirigentsatsingen er en historisk satsing der målet er – på nasjonal skala – å heve kompetanse, status og karrieremuligheter for Norges dirigenter. Satsingen omfatter både bredde og elite og skal gjennom systematisk, koordinert og langsiktig forpliktende samarbeid mellom alle de vesentlige aktørene i dirigeringens økosystem bidra til at Norge blir en dirigentnasjon. Satsingen, som ledes av Talent Norge, omfatter en rekke ulike programmer og tiltak. Sarabeidspartnere er orgaisasjonene i det frivillige musikkliv, utdanningsinstitusjonene og det profesjonelle musikklivs institusjoner. Dirigentsatsingen er initiert av Dextra Musica/Sparebankstiftelsen DNB i samarbeid med Talent Norge.