Talentutviklingsprogrammet Unge Dirigenter

Talentutviklingsprogrammet Unge Dirigenter Barratt Due er del av Dirigentløftet, en stor nasjonal dirigentsatsing.

Om Dirigentløftet

Dirigentløftet er en langsiktig satsing med mål om å heve nivå, dyrke kompetanse, øke status, skape samarbeid og bidra til økte karrièremuligheter for Norges dirigenter. Satsingen omfatter en rekke ulike program og tilbud på alle nivå og skal bidra til å gjøre Norge til en dirigentnasjon. Les mer på dirigentløftets nettsider.

Dirigentløftet er initiert av Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge.

Av Espen Sørby

Talentutviklingsprogrammet Unge Dirigenter

Unge Dirigenter er yngste avdeling av Dirigentløftets elitesatsing.

Programmet har åtte plasser, og er et tilbud til ungdom fra hele Norge. Målgruppen er viderekommende instrumentalister med et tydelig talent for å dirigere. Det arrangeres seks mesterklasser per skoleår. Unge Dirigenter er et tilbud til elever på videregående skole og bachelor-studenter. De fleste deltakerne er i alderen 16-22 år.

Deltakelse i programmet er gratis, og det gis reisestøtte til tilreisende. Undervisningen foregår i Oslo.

Lærere
Eivind Aadland har hovedansvaret for undervisningen i mesterklassene. I tillegg inviteres en internasjonal gjestelærer til en av mesterklassene hvert år. Den finske dirigentprofessoren Jorma Panula har gjestet oss tidligere. Enkelte av mesterklassene arrangeres i samarbeide med Dirigentforum. Kurset ledes av Alf Årdal.

Mesterklassene
I mesterklassene får deltakerne dirigere et sammensatt orkester bestående av profesjonelle musikere og studenter. Deltakerne får også nettbasert undervisning.

Det undervises i kjernerepertoaret i orkesterlitteraturen.

Varighet
Kursets varighet er ett år, med mulighet for forlengelse.

Søknad
Søknadsfristen er nå gått ut.
På grunn av dagens uklare situasjon grunnet COVID-19, vil vi ikke kunne planlegge spesifikke samlinger for kullet 2020/2021. Tidspunkter vil derfor bli fortløpende annonsert. Jevnlig oppfølging via zoom er del av undervisningen.

Søknadsfrist var 1. juni 2020. Det vil bli avholdt prøvedirigering i Oslo medio juni ved behov. 

Søkere vil få svar på søknaden innen utgangen av juni.

Det er viktig å dokumentere grunnleggende dirigentferdigheter på video. Det kan enkelt gjøres med mobiltelefon når du «dirigerer» et opptak hjemme dersom du ikke har et videoopptak hvor du faktisk dirigerer et orkester.

Les mer om satsingen: 

Talent Norge: Om Dirigentløftet

Talent Norge: Om talentutviklingsprogrammet