Talentutviklingsprogrammet Unge Dirigenter

Talentutviklingsprogrammet Unge Dirigenter Barratt Due er del av Dirigentløftet, en stor nasjonal dirigentsatsing.

Om Dirigentløftet

Dirigentløftet er en langsiktig satsing med mål om å heve nivå, dyrke kompetanse, øke status, skape samarbeid og bidra til økte karrièremuligheter for Norges dirigenter. Satsingen omfatter en rekke ulike program og tilbud på alle nivå og skal bidra til å gjøre Norge til en dirigentnasjon. Les mer på dirigentløftets nettsider.

Dirigentløftet er initiert av Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge.

Av Espen Sørby

 

Talentutviklingsprogrammet Unge Dirigenter

Talentutviklingsprogrammet Unge Dirigenter er yngste avdeling av Dirigentløftets elitesatsing.

Unge Dirigenter Barratt Due er i dag et levende miljø for utvikling av unge dirigenter med ukentlige klasser på Barratt Due musikkinstitutt, med undervisning via Zoom/Teams, og ikke minst jevnlige mesterklasser med profesjonelt orkester.

Programmet er et tilbud til ungdom fra hele Norge, og er tilpasset bachelorstudenter og elever i videregående skole.
Deltakelse er gratis og det gis reisestøtte til tilreisende.

Unge Dirigenter tilstreber en individuell tilnærming til direksjonsfaget for musikkstuderende ungdom mens de har hovedfokus på sitt hovedinstrument.

Alf Årdal er prosjektleder og underviser i de ukentlige klassene på Barratt Due.
Eivind Aadland har hovedansvaret for undervisningen i mesterklassene. 

Søknadsfrist 10. august 2022.

Søknadsskjemaet finner du nederst på siden.

Det blir avholdt prøvedirigering i Oslo etter behov før 1. september 2022.

 

Les mer om satsingen: 

Talent Norge: Om Dirigentløftet

Talent Norge: Om talentutviklingsprogrammet