Hovedsponsor
Oslo Camerata, Mexico 2011. Foto: Oslo Camerata

Oslo Camerata

Orkesteret Oslo Camerata ble etablert i 1986, og hadde Stephan Barratt-Due som kunstnerisk leder. Les hele historien om Oslo Camerata her.

Oslo Camerata (OC) ble skapt som et resultat av arbeidet med Barratt Dues Kammerorkester som ble etablert allerede i 1986, og som etter hvert tok i bruk navnet Camerata Barratt Due (CBD).

Orkesteret var bygget opp som et ledd i instituttets bærende pedagogiske verdigrunnlag «Learning by doing». Tre sentrale utøvere og pedagoger ved Barratt Due, fiolinisten Stephan Barratt-Due, bratsjisten Soon-Mi Chung og cellisten Bjørn Solum dannet kjernen i orkesteret, og fortsatte å være sentrale musikere gjennom alle år. Resten av musikerne var de lengst komne elevene og studentene som til enhver tid studerte ved Barratt Due. Ideen var at samspill med profesjonelle musikere og profesjonelle krav til utøvende nivå, ga studentene et læringsutbytte som kun kan oppnås gjennom aktiv musisering.  De første årene brukte orkesteret lang innøvingstid for å kunne nå et ønsket nivå. Etter hvert utviklet orkesteret en egen kultur med høye kvalitetskrav som studentene stadig raskere justerte seg inn mot. Verdien av denne dimensjonen i studietiden viste seg å hjelpe studentene til en tidlig realitets-forståelse av kravene som stilles til en profesjonell musiker.

CBD begynte utover i 90-årene å konsertere stadig hyppigere, og orkesteret vekket interesse hos profesjonelle aktører som bl.a. Stavanger Internasjonale Kammermusikkfestival, Schleswig-Holstein Festivalen og konsertarrangører fra Svolvær i nord til Fredrikstad i sør. Et skifte av navn skjedde i 1999 da orkesteret ble engasjert av Festival de Música de Canarias til en turné med til sammen ni konserter. Festivalen ønsket at orkesteret skulle ha en geografisk tilknytning i navnet, Oslo Camerata ble valget. Dette skiftet var egentlig en utvikling mot en mer profesjonalisert drift.

 

Unge talenter i profesjonelle rammer

I forbindelse med turneen til Gran Canaria fikk orkesteret sitt første management, BLH Artist Management med Bea Levine Humm som en entusiastisk, energisk og profesjonell pådriver for orkesterets utvikling. Frem til hun avsluttet sitt engasjement for OC i 2006, etablerte hun verdifulle kontakter med festivaler og konsertarrangører og tilrettela for at orkesteret ble profilert på en rekke arenaer, så vel nasjonalt som internasjonalt. Det var naturlig nok avgjørende at orkesteret opprettholdt et høyt profesjonelt nivå, hvilket betød god planlegging for de medvirkende studentenes forberedelser. Samtidig var det viktig å styrke den profesjonelle kontingenten topputøvere i orkesteret ved behov. Balansen proffe/studenter i orkesteret fluktuerte følgelig i årene som fulgte, basert på det til enhver tid gjeldende utøvende nivået blant studentene.

Den stadig økende aktiviteten krevde noen som kunne ta seg av den daglige driften, og Hanne Lie ble engasjert som daglig leder i en 20% stilling. Hun gav seg i 2005, og orkesteret ansatte Marit Osnes Aambø som daglig leder og primus motor for orkesterets daglige drift, en stilling som etter hvert ble utvidet til 60%. Som tidligere profesjonell sanger og med god kunnskap om musikklivets organisering, ble Marit en svært verdifull administrativ kraft for orkesteret helt frem til avviklingen i 2019. Orkesterets styreleder fra 2007, Karl Einar Ellingsen ledet med stor kjærlighet og entusiasme styrets arbeid likeledes frem til 2019. Karl Einar var parallelt styreleder også for Barratt Due musikkinstitutt, og ivaretok på den måten visjon og sammenheng mellom de to virksomhetene.

Den uvanlige profilen til orkesteret med eksponering av fremragende unge talenter i profesjonelle rammer vakte oppsikt, eksempelvis gjennom en nyskapende og spennende TV-produksjon for NRK i 2001 av Vivaldis «Årstider», med de den gang unge solistene Vilde Frang (15), Catharina Chen (16), Ragnhild Hemsing (13) og Elisabeth Dingstad (17).

Gjennom samarbeidet med plateselskapet Naxos International, utga orkesteret tre CD’er som fikk svært positiv omtale og oppmerksomhet i en rekke fagtidsskrifter – ikke minst den Spellemann-nominerte innspillingen av Griegs samlede verk for strykere fikk mye oppmerksomhet. Så sent som i 2020 gikk OC’s innspilling av Holbergsuiten nesten til topps i BBC’s kåring av tidenes beste innspilling av dette verket, kun forbigått av St.Martin in The Fields innspilling fra 1986, med sin legendariske leder Neville Marriner!

 

Samarbeid mellom OC og BDM

I forbindelse med en turné til Brasil i 2007 ble orkesteret anmodet av ambassadør Jan Gerhard Lassen om å bidra inn i det sosiale musikkprosjektet Aprendiz i Niteroi, en by nær Rio de Janeiro.
Det ble et sterkt møte for samtlige musikere i orkesteret og startskuddet for en mangeårig involvering for såvel orkester som for en rekke enkeltmusikere. Arbeidet fikk støtte fra Utenriksdepartementet, hvilket åpnet muligheten for et organisert bistandsarbeid med ildsjelene i Niteroi. Oslo Camerata inkluderte de unge brasilianske musikerne på sine konserter i Niteroi og Rio, enkeltmusikere reiste i lengre og kortere perioder for å samspille og undervise. Barratt Due musikkinstitutt bidro med pedagogiske krefter for både å kurse lokale lærere og tilrettelegge læringsmateriell. Arbeidet med de unge fra slumområdene som tok del i Aprendiz, opplevdes fra alle involverte som særdeles givende og meningsfylt. En av OC-musikerne, fiolinisten Karolin Brosch, slo seg ned i Rio og videreførte dette arbeidet gjennom opprettelsen av Camerata Laranjeiras.

I 2003 ble OC registrert som egen forening i Brønnøysund, og fikk fra 2004 Ensemblestøtte fra Norsk Kulturråd. Det ble da nødvendig å skille orkesterets virksomhet mer tydelig fra Barratt Due musikkinstitutt. Dette var avgjørende for at ikke offentlige midler til så vel OC som BDM skulle oppleves som sammenblandet og uryddig. I 2007 ble det følgelig inngått en samarbeidsavtale mellom OC og BDM som tok sikte på å formalisere kontakten og driften. Prosjektene ga studiepoeng og ryddig kjøp av hverandres tjenester i formelle rammer, og samarbeidet mellom OC og BDM fikk dermed en ny giv.

 

Avvikling av OC

Med den nye samarbeidsmodellen ble stadig flere av instituttets krefter dratt med i planlegging og strategiarbeidet. Studentene fikk uvurderlig profesjonell erfaring gjennom OC konsert-prosjekter, turneer og innspillinger. Med konsertserien «Oslo Camerata Live» i Gamle Logen presenterte orkesteret unge solister og internasjonale stjernesolister, ledet av fremragende orkesterledere. I serien inngikk også fremføring av en rekke bestillingsverk av unge norske komponister.

I årene etter 2010 skulle vise seg at det nære samarbeidet mellom Barratt Due og Oslo Camerata ble utfordrende i forhold til støtten fra Kulturrådet. Tross nær dialog gjennom flere år, ble støtten fra NK stadig redusert med begrunnelsen at rådet ikke kunne støtte virksomhet som inkluderte medvirkende studenter. I en tid hvor talentutvikling som verdi endelig fikk fotfeste i samfunnet var det svært uforståelig at et orkester som faktisk levendegjorde selve kjernen av talentutvikling ikke skulle være støtteverdig fra Kulturrådet. Dette førte til at orkesterets konsertvirksomhet ble avsluttet i 2018, og foreningen Oslo Camerata avviklet 1. mai 2020.

Med dette mistet norsk høyere musikkutdanning og norsk kulturliv et fremragende eksempel på en strategi for kvalitetsutvikling på feltet. Dessverre, for studentene og orkesteret, og for norsk musikkliv.

 

  • Oslo Camerata på turne i Brasil i mai 2014. Bildet er tatt i Sala Sao Paulo av en fotograf fra Mozarteum i Sao Paulo.

Mer om Oslo Camerata

Vi har tilgjengelig fysiske bilder og lydopptak tilgjengelig i Lyder Sagens gate 2 på Fagerborg i Oslo. Send en e-post til post@bdm.no for å avtale tilgang.

Ønsker du å se på konsertprogram eller annet trykket materiale knyttet til Oslo Camerata, send en e-post til post@bdm.no