Varsling om kritikkverdig forhold

Her får du informasjon om hvordan du melder fra om kritikkverdige forhold på Barratt Due musikkinstitutt.

Barratt Due musikkinstitutt ønsker å være et positivt og inkluderende studie- og arbeidsmiljø. Det skal være trygt for deg å varsle og du skal være sikker på at saken følges opp og at du ikke blir møtt av negative konsekvenser ved å varsle.

Hvem det skal varsles til?

  • Studenter/elever skal varsle til avdelingsleder, eller annen fortrolig person. Denne personen plikter å ta videre saken dersom varsler ønsker det.
  • Ansatte skal varsle kritikkverdige forhold til nærmeste leder, verneombud (Tove Doornbos) eller Lydia Ulleberg. Dersom forholdet knytter seg til nærmeste leder kan det varsles til leders nærmeste overordnede.
  • Dersom man ikke vet hvem som er riktig person, kan man henvende seg til Lydia Ulleberg.

Hvordan det skal varsles?

Skriftlig eller muntlig, gjerne gjennom e-post, eller eventuelt SMS.

Varsling kan skje anonymt, men alle oppfordres til å tilkjennegi hvem saken gjelder. Dette muliggjør oppfølging av saken og å holde varsler informert om hva som gjøres i saken.

Dersom man ikke ønsker å stå frem med navn, er det bedre at det varsles anonymt enn at varslingen uteblir.

 

Her kan du lese mer om eksempler på hva som kan varsles om, hvem det skal varsles til og hvordan varslingen blir behandlet.