Instrumentalopplæring

Instrumentalopplæringen ved Barratt Due har individuell undervisning for nybegynnere mellom 6 og 9 år på fiolin, bratsj, cello, kontrabass, piano, horn, obo og fagott.
Hovedsponsor

Instrumentalopplæringen gir nybegynnerundervisning og samspill til og med 4. klassetrinn. Elevopptak skjer i hovedsak det året elevene starter i 1. klasse. Instrumentalopplæringen er rettet mot familier som ønsker å satse på musikk som en viktig del av barnets hverdag. Det gis individuell undervisning til nybegynnere på strykeinstrumenter, klaver, obo og fagott.

Informasjon

Instrumentalopplæringen gjelder for barn i alderen 6-9 år, og omfatter samspill i gruppe og undervisning med hovedinstrumentlærer fra Barratt Due musikkinstitutt (BDM). Motiverte elever og familier kan året barnet går i 4. klasse søke seg videre til Musikk på Majorstuen skole (M@M) 

Det vil være mulighet for et begrenset antall elever utenfor M@M å bli tilbudt videre plass i Instrumentalopplæringen. Eksempler på dette kan være elever på spesielt høyt nivå, som er langveisfarende eller går på friskoler i Oslo. BDM kan ikke garantere videreføring av instrumentalopplæringen etter 4. klasse, og anbefaler Oslos strykeorkestre/Oslo kulturskole/privatlærere for elever og familier som ikke ønsker å gå videre til M@M.

Undervisning

Hovedinstrument: Alle

 • Spilletimer 45/60 minutter per uke (ut fra alder/modenhet), +- 35 uker per skoleår
 • Samspill i gruppe: varierende omfang
 • Konsertforberedelser ‐ akkompagnement for strykere og blåsere til huskonsert med generalprøve dekkes av skolepenger for akkompagnement
 • Den enkelte lærer hovedinstrument informerer om oppstart, semesterplan, fakturering hovedinstrument, undervisning og konserter.

 

Musikk-/samspillgruppe på tvers av instrumenter: (nybegynnere)

 • Fokus: Vennskap – Mot til å uttrykke seg – Kunnskap om musikk
 • Gruppe 45 minutter, ca. 33 uker per skoleår:
 • Rytmikk: Sang – Kor, Bevegelse – Dans, Gehør – Lytte
 • Spille for hverandre

 

Musikk-/samspillgruppe: (spilt 1-3 år)

 • Fokus: Vennskap – Rytmikk – Samspill
 • Gruppe 45 minutter, ca. 33 uker per skoleår:
 • Rytmikk: Sang – Kor, Bevegelse – Dans, Gehør – Lytte
 • Spille sammen og for hverandre
 • Noter/teori
 • Pianistene har samspill (33 timer per skoleår) og teori etter nivå i klavergrupper.
 • Blåserne har samspill (33 timer per skoleår) og teori etter nivå i blåsergruppe.
 • Strykerne (fiolin og cello) har samspill (33 timer per skoleår) og teori etter nivå i flere strykeorkestre.
 • Den enkelte lærer musikk-/samspillgruppe informerer om oppstart, semesterplan, undervisning og konserter.

 

Orkester (fra 3. spilleår)

 • Deltakelse i Barneorkesteret fra elevens 3. spilleår etter prøvespill til og med 5. klasse.
 • Normalt er BORK for elever i 3. og 4. klasse. Alder: 8-10 år. Eleven kan være yngre hvis eleven allerede har spilt 2 år. 
 • Prøvespill: Alle søkere prøvespiller og betaler søknadsgebyr.
 • Les mer om BORK her

 

Prosjekter / samarbeid / verkstedsarbeid: Alle

 • Perioder i henhold til Årsplan/semesterplan som sendes på e-post (etter hvert på Portalsidene).

 

Egenøving hjemme

 • Instrumentalopplæringen ved Barratt Due legger til rette for mestring og spilleglede på høyt faglig nivå. Undervisningsopplegget med deltagelse på alle øvelser og 1 time egenøving per dag, er det som skal til.

  Elevene skal øve på noter til både hovedinstrumenttimen og samspill/orkester. Med mestring og spilleglede, kommer motivasjon og god progresjon.

Fravær

 • Mye tid og ressurser går med til planlegging og gjennomføring av undervisning og prosjekter. Vi er gjensidig avhengig av hverandre for et at hver enkelt elev skal oppleve mestring og spilleglede i samspill.

  Vi har forståelse for at noen kan bli syke eller at logistikken av og til kan være krevende for familier. Det er derfor svært viktig at dere gir beskjed om sykefravær til dirigent (og melder dette i Asimut?), både ved fravær fra spilletimer, ordinære øvelser og under prosjekter.

  Annet fravær enn sykefravær skal søkes permisjon for i god tid. Hvis det skulle oppstå behov for tilpasninger tar dere kontakt.

  Det kan være en mulighet å søke skolen om fri for å delta på ulike prosjekt , og vi sender gjerne anbefalingsbrev til skolen dersom dette er nødvendig.

  Vi ber dere gi beskjed så fort som mulig dersom eleven er syk eller foresatte ønsker å søke permisjon fra enkeltøvelse.

Søknadsfrist for opptak til Instrumentalopplæringen ved Barratt Due er normalt 15. desember.

I år har vi åpnet for opptak frem til 1. juni, for oppstart høsten 2024.

For nybegynnere er det en enkel opptaksprøve i form av

 • musikalsk samhandling i gruppe, en samtale med foreldre 
 • samtale med barnet og foresatte om motivasjon og forventninger
 • Eventuelt prøvespill hvis eleven spiller fra før

 

Opptaksprøven skal avdekke i hvilken grad elevene har de ferdigheter som er nødvendige for å nyttiggjøre seg individuell undervisning på Instrumentalopplæringen. Etter samtalen med foresatte vurderer vi om eleven har tilstrekkelig evne og motivasjon til å nedlegge den innsatsen som kreves.

Ferdighetene som vurderes er:

 • Puls
 • Rytme
 • Synger rent
 • Høre, vise/gjengi om toner er lyse eller mørke, og om bevegelse til lysere eller mørkere toner
 • Oppmerksomhet/fokus under læringsaktiviteten
 • Samhandling med lærer
 • Samhandling i gruppen

 

En fagjury avgjør hvilke elever som får plass. Momenter som vektlegges av juryen er måloppnåelse i faglige ferdigheter, motivasjon og forståelse for krav til oppfølgning med foresatte hjemme. Dersom antallet kvalifiserte søkere overstiger antallet ledige plasser, avgjør Instrumentalopplæringens leder hvem som får plass.

Deltagelse og fravær

Elevplass Instrumentalopplæring Barratt Due forutsetter

 • deltakelse i hovedinstrumentundervisning
 • deltakelse i musikk-/samspillgruppe eller strykeorkester
 • at eleven følger det pedagogiske opplegget et helt skoleår

 

Undervisningen i musikk-/samspillgruppen gis som ukentlige gruppetimer på 60 minutter i 33 uker per år jfr. Årsplan/semesterplan*. Vi følger stort sett Oslo-skolenes skolerute med ferier/fridager, med oppstart ca. 01.09. og avslutning ca. 01.06.

 • Barnet videreføres automatisk til nytt semester/skoleår.
 • Utmelding må skje skriftlig innen 15. 12./15.05. for å unngå neste semesterbetaling.
 • Det gis ikke refusjon for elevfravær. Det gis refusjon ved avlyst musikk-/samspillgruppe mer enn 2 ganger pr semester. 

 

Foresattes ansvar

 • Holde seg oppdatert på informasjon via Barratt Dues interne kanaler. Tilgang til disse blir gitt etter opptak.
 • Delta på utviklingssamtale en gang per semester
 • Oppdatere mobilnummer og e-post som vi kan nå dere på.
 • Melde sykefravær snarest mulig.
 • Søke permisjon i god tid

 

Øving og motivasjon

Det er viktig at foresatte legger til rette for at eleven har en god ramme rundt daglig øving hjemme. Eleven trenger aktiv bistand og inspirasjon til

 • daglig øving
 • til å spille musikkstykkene som skal øves inn
 • terpe ekstra på det som er vanskelig
 • synge
 • klappe rytmer
 • øve på å lese og skrive noter
 • terpe på tekniske øvelser
 • utføre øvrige hjemmeoppgaver.

 

*Tidspunkter for undervisning på hovedinstrument og i gruppe varierer. Det er undervisning også etter skoletid (om ettermiddagen) og på lørdager.

 

Elever som ikke får orkesterplass eller plass ved Musikk på Majorstuen, eller som ønsker et annet aktivitetsnivå, anbefales å søke andre musikkskoler eller skoleorkestre.

 

 

Har du spørsmål, ta kontakt med Håvard Farnes eller Liv Andersen

Ansatte