Hovedsponsor

Barneorkesteret Barratt Due

Barneorkesteret er for elever i 3. og 4. klasse som allerede har spilt i to til tre år.

Barneorkesteret er et strykeorkester for barn som ønsker et ekstra musikalsk tilbud.
Orkesteret øver lørdager kl. 10.00 – 12.00 og spiller flere konserter i året. 

Orkesteret har hatt mange spennende prosjekter de siste årene, i samarbeid med profesjonelle aktører, og spilt musikk som spenner fra barokk til klassisk og samtidsmusikk.

Vi ønsker at alle elever som spiller et orkesterinstrument ved Musikk på Majorstuen og på Barratt Due musikkinstitutt skal ta del i den unike opplevelsen og erfaringen det er å spille i orkester. Læringspotensialet i orkesterspill er av stor betydning. Derfor er det viktig at alle opplever at de sitter i et orkester hvor de mestrer repertoaret og samtidig får relevante utfordringer.

Informasjon

Øvelsene foregår på lørdager kl. 10.00 – 12.00.

Adresse: Barratt Due musikkinstitutt, Lyder Sagens gt 2, 0358 Oslo

Alle må ha med notestativ, blyant med viskelær og noter til øvelsene.
God oppførsel og presis oppmøte er en selvfølge!

Obs! Det kan innkalles til ekstraøvelser og enkelte øvelser kan foregå andre steder.

Her finner du mer inngående informasjon om hva det vil si å spille i Barneorkesteret, hvilke krav som stilles elev og foresatt og hva som forventes av oss som opplæringsarena: Om å spille i Barneorkesteret

Ferdigheter

For å oppleve god mestringsfølelse i BORK må elevene:

 • Kunne noter, altså spille uten fingersetninger
 • Kjenne noteverdier og vite hvordan de høres ut
 • Kunne lese rytmer i forskjellige taktarter
 • Kunne spille i posisjoner opp til 3. posisjon (fiolin, bratsj), 4. posisjon (cello)
 • Jobbe med vibrato
 • Beherske strøkarter som legato, spiccato, portato, martelè. Lett og tung opptakt
 • Kjenne dynamiske betegnelser
 • Kjenne igjen på notearket og kunne spille tonearter med 0 – 3 kryss og 0 -2 b-er
 • Kunne jobbe med buedistribusjon og spille med ulikt trykk på buen
 • Lære seg å stemme instrumentet selv

 

For å bli med i Barneorkesteret må man prøvespille. Dette foregår i februar måned med oppstart påfølgende høst.

Det er ikke fast prøvespillrepertoar, men veiledende verker for de ulike instrumentene er følgende:

 • Fiolin: Oskar Rieding: Konsert i h-moll, eller stykke fra slutten av bok Suzuki bok 2. Eleven må vise at han/hun behersker enkel bruk av 3. posisjon.

 • Bratsj: Jean-Marie Leclair: Sarabanda fra Alte Meister für Junge Spieler, eller et stykke fra slutten av Suzuki bok 2. Eleven må vise at han behersker enkel bruk av 3. posisjon.

 • Cello: Breval: Sonate i C-dur eller, slutten av Suzuki bok 2. Eleven må vise at han behersker enkel bruk av 4. posisjon.

 • Kontrabass: Saraband eller Bagatelle fra George Vance, Progressive répertoire vol. 1 eller et stykke fra slutten av Suzuki bok 2. Eleven må vise at han behersker enkel bruk av 4. posisjon.

Skolepenger per semester:

 • Samspillplass kr 3.780
 • Instrumentalplass kr 4.570 (Samspill 3.780 og Akkompagnement med huskonsert 790)
 • Inkluderer medlemskap De Unges Orkesterforbund (UNOF) og forsikring av instrumentet opp til kr. 50. 000/bue og kasse opp til 10.000.
  Ved ønske om forsikring av mer kostbart instrument må skjema for instrumentforsikring fylles ut.
 • Frist for utmelding av orkesteret og betalingsfritak for kommende semester er 1. desember og 1. mai.
 • Sykefravær gir ikke avslag i skolepenger.

 

I tilknytning til BORK er det opprettet en forening som bidrar med å søke støtte til økt aktivitet, seminarer og turer og sosiale tiltak.

Styret i Barneorkesteret består av dirigent og foreldre. Orkesteret tilhører og drives av Barratt Due musikkinstitutt, men er registrert i enhetsregisteret som en selvstendig enhet.