Hovedsponsor

Barneorkesteret Barratt Due (BORK)

Eleven begynner i Barneorkesteret i sitt 3. spilleår. Normalt er Barneorkesteret for elever i 3. og 4. klasse. Alder: 8-10 år. Eleven kan være yngre hvis eleven allerede har spilt to år.

Barneorkesteret er et strykeorkester for barn som ønsker et ekstra musikalsk tilbud.

Orkesteret øver kl. 10.00 – 12.00 hver lørdag i skoleåret og deltar på to-fire konserter per semester.  I enkelte perioder deltar orkesteret også i andre sammenhenger, som forestillinger, konsertserier og lignende. 

Orkesteret har hatt mange spennende oppdrag de siste årene, som turné i London og på Rom for dans under ULTIMA-festivalen. De har også hatt seminar med barokkspesialist fra London, og vært vertskap for konserter i Gamle Logen med mange celebre gjester. Barneorkesteret har spilt med Oslo-Filharmonien og den Norske Opera, og er selvfølgelig med på Barratt Dues Store Julekonsert i Oslo Domkirke. I tillegg deltar orkesteret på konserter rundt omkring i Oslo, som på Rommen scene, Myraløkka, Sentralen og i Oslo konserthus. Orkesteret arrangerer nesten hvert år seminar på Tuddal høyfjellshotell, og har også hatt seminar på Saltø i Sverige.

Medlemmene deltar på kammermusikkseminar ved Engebråten skole, i grupper som er satt sammen av orkesterets egne medlemmer.

Vi ønsker at alle elever som spiller et orkesterinstrument ved Musikk på Majorstuen og på Barratt Due musikkinstitutt skal ta del i den unike opplevelsen og erfaringen det er å spille i orkester. Læringspotensialet i orkesterspill er av stor betydning. Derfor er det viktig at alle opplever at de sitter i et orkester hvor de mestrer repertoaret og samtidig får relevante utfordringer.

Orkestrene er basert på aldersinndeling. Eleven kvalifiserer til prøvespill for BORK når eleven er i sitt 3. spilleår, normalt når eleven er i 3. eller 4. klasse og 8-10 år gammel. Eleven kan være yngre dersom eleven allerede har spilt i 2 år. Vi arrangerer prøvespill hvert år for aktuelle kandidater til orkesteropprykk.

 

Informasjon

Øvelsene foregår på lørdager kl. 10.00 – 12.00.

NB! Grunnet koronasituasjonen øver BORK inntil videre i lokalene til Afrikansk kultursenter (CAK) i Pilestredet 75 C.

Adresse: Barratt Due musikkinstitutt, Lyder Sagens gt 2, 0358 Oslo

Alle må ha med notestativ, blyant med viskelær og noter til øvelsene.
God oppførsel og presis oppmøte er en selvfølge!

Obs! Det kan innkalles til ekstraøvelser og enkelte øvelser kan foregå andre steder.

Her finner du mer inngående informasjon om hva det vil si å spille i Barneorkesteret, hvilke krav som stilles elev og foresatt og hva som forventes av oss som opplæringsarena: Om å spille i Barneorkesteret

Tekniske ferdigheter

For å oppnå våre mål om orkesteret som en god læringsarena, forutsetter dette et relativt likt ferdighetsnivå på de som er med. I prøvespillet vurderes disse ferdighetene. For at eleven skal kvalifisere seg til å begynne i barneorkesteret, forventes følgende minimumsferdigheter:

 • Kunne noter, altså spille uten fingersetninger
 • Kjenne noteverdier og vite hvordan de høres ut
 • Kunne lese rytmer i forskjellige taktarter
 • Kunne spille i posisjoner opp til 3. posisjon (fiolin, bratsj), 4. posisjon (cello)
 • Jobbe med vibrato
 • Beherske strøkarter som legato, spiccato, portato, martelè. Lett og tung opptakt
 • Kjenne dynamiske betegnelser
 • Kjenne igjen på notearket og kunne spille tonearter med 0 – 3 kryss og 0 -2 b-er
 • Kunne jobbe med buedistribusjon og spille med ulikt trykk på buen
 • Lære seg å stemme instrumentet selv

Alle disse elementene får man etter hvert større ferdigheter i, så det er viktig at alle prioriterer å øve på disse.

 

Praktiske forutsetninger

I tillegg er det en forutsetning for å lykkes, at     

 • Instrumentet som brukes er i full stand med moderne strengeholdere med integrerte finstemmere
 • Noter, som til enhver tid ligger tilgjengelig på nettet eller på mail, lastes ned og tas med på øvelsene
 • Harpiks må være med og strykes på før øvelsen
 • Blyant med viskelær tas alltid med
 • Notestativ tas med på alle øvelser og konserter
 • Møter alltid i god tid til øvelser og konsert, senest ett kvarter før øvelsen begynner
 • Stiller godt forberedt på alle øvelser. Dersom det er ting man ikke behersker på en øvelse, er det ønskelig at dette er i orden til neste øvelse
 • Ingen småspilling før øvelsen og mens det stemmes

Det finnes selvfølgelig også andre læringselementer i Barneorkesteret, men det som er nevnt ovenfor, er elementer vi i utgangspunktet ønsker å prioritere i utviklingen av et godt orkester.

Søknadsfristen var 10. janaur 2021, og søknadskjemaet er følgelig nå stengt.

Når du søker må du betale et registreringsgebyr på kr. 300,- samtidig med at søknad sendes inn. Betal registreringsgebyr for Orkesterplass.

For å bli med i Barneorkesteret må man prøvespille. Dette foregår i februar måned med oppstart påfølgende høst.

Det er ikke fast prøvespillrepertoar, men veiledende verker for de ulike instrumentene er følgende:

 • Fiolin: Oskar Rieding: Konsert i h-moll, eller stykke fra slutten av bok Suzuki bok 2. Eleven må vise at han/hun behersker enkel bruk av 3. posisjon.

 • Bratsj: Jean-Marie Leclair: Sarabanda fra Alte Meister für Junge Spieler, eller et stykke fra slutten av Suzuki bok 2. Eleven må vise at han behersker enkel bruk av 3. posisjon.

 • Cello: Breval: Sonate i C-dur eller, slutten av Suzuki bok 2. Eleven må vise at han behersker enkel bruk av 4. posisjon.

 • Kontrabass: Saraband eller Bagatelle fra George Vance, Progressive répertoire vol. 1 eller et stykke fra slutten av Suzuki bok 2. Eleven må vise at han behersker enkel bruk av 4. posisjon.

 • Vanlig pris for en orkesterplass er kr. 3650,- pr. semester. Dette inkluderer medlemskap i de Unges orkesterforbund (UNOF) og, gjennom medlemskapet, forsikring av instrumentet opp til kr. 50 000,- + 10 000,- for bue og kasse.
 • Som elev ved Musikk på Majorstuen, er prisen kr. 550,- pr, semester som inkluderer medlemskap i de Unges orkesterforbund (UNOF), og, gjennom medlemskapet, forsikring av instrumentet opp til kr. 50 000,- + 10 000,- for bue og kasse.
 • Som elev ved Unge talenter, er medlemskap i orkesteret inkludert i Unge talenter-avgiften.
 • Semesteravgiften er, som navnet sier, en avgift som betales for å spille i orkesteret. Denne avgiften betales selv om eleven slutter i løpet av semesteret eller det inntreffer uforutsette omstendigheter som reduserer antall øvelser. Frist for utmelding av orkesteret (som gir betalingsfritak for neste semester) – er 1. desember og 1. mai.
 • Prosedyre ved skade på instrument for elever tilknyttet orkestre

Barneorkesteret ledes av María Alejandra Conde-Campos.

Styret i Barneorkesteret består av dirigent og foreldre. Orkesteret tilhører og drives av Barratt Due musikkinstitutt, men er registrert i enhetsregisteret som en selvstendig enhet.