Håvard Farnes jobber med administrasjon og daglig drift ved Musikk på Majorstuen.

Håvard Wanvik Farnes

Fagområde

Administrasjon

Avdeling

Musikkskolen og Musikk på Majorstuen

Stilling

Undervisningskonsulent (vikar)

Kontaktinformasjon

Telefon:

90779022

Håvard Wanvik Farnes er vikar for Eilert Hasseldal i perioden 17.10.22-27.01.23 og arbeider med timeplaner og romfordeling ved Musikk på Majorstuen. I tillegg har han oppgaver knyttet til prosjektplanlegging og den daglige driften av Musikk på Majorstuen.

Håvard har utdanning i utøvende musikk, med obo som hovedinstrument, fra Norges Musikkhøgskole, samt et studium i Kulturledelse fra OsloMet. Ved siden av stillingen ved Barratt Due er han aktiv musiker.

Farnes har kontor i 1. etasje på Majorstuen skole i Bogstadveien 74.