Praktisk informasjon om opptak til Høyskolen

Her finner du all informasjon du trenger i forbindelse med opptak til Høyskolen Barratt Due 2020-2021.

Viktige datoer

 • 1. februar 2020: Forhåndsprøver i musikkteori og gehør (prøven kan også tas i opptaksuka).
 • 6. – 8. mars 2020: Opptaksprøver Bachelor i utøvende musikk og Påbygningsstudium i utøving. 
 • Ca 20. mars 2020: Resultatet av opptaksprøvene publiseres og tilbudsbrev blir sendt ut.
 • 1. juli 2020: Viktig informasjon til nye studenter sendes ut.
 • 1. august 2020: Vitnemål for utdanning avsluttet våren 2020 må være sendt inn.
 • 21. august 2020: Oppstart av studieåret 2020/2021.

 

Teori og gehørprøve

Digital forhåndsprøve i musikkteori og gehør

Forhåndsprøvene foregår lørdag 1. februar. I Oslo blir prøven holdt i eksamenshallene på Silurveien 2 i tidsrommet 09.00–14.00.

Meld deg på forhåndsprøve her!

NB! Frist for påmelding er 20. januar 2020.

Dersom du består forhåndsprøven, vil resultatet være gyldig ved opptak til alle musikkinstutusjonene – også Høyskolen Barratt Due. Dersom du ikke består, eller ikke har mulighet til å ta forhåndsprøven denne dagen, får du en ny sjanse under opptaket ved HBD.

Søkere til 2. avdeling BA og Master trenger ikke ta teori og gehørprøve.

 

Avgifter

Registreringsavgift

Ved innsending av søknaden betales et registreringsgebyr på kr 480,-.
Betal via denne linken.

 

Krav og forutsetninger

Allmennfaglige krav

For opptak til bachelorstudiet stilles krav om generell studiekompetanse. Dette oppnås normalt ved fullført og bestått 3-årig videregående skole.

Unntak

For søkere som ikke fyller de generelle opptakskravene ved opptakstidspunktet gjelder § 6 Betinget opptak, Høyskolens forskrifter

Søkere som er 23 år eller eldre og ikke har generell studiekompetanse, kan få vurdert sin realkompetanse som grunnlag for opptak til studiet.

Språkkrav

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere kunnskaper i norsk med én av disse prøvene:

 • Bestått norsk med 393 timer fra videregående opplæring.
 • Bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene.
 • Bestått eksamen fra 1-årig høyskolestudium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter.
 • Skriftlig test i norsk, høyere nivå («Bergenstesten»), med minimum 450 poeng eller «bestått» etter ny vurderingsordning f.o.m. høsten 2009.
 • Norskprøven med ferdigheter på minimum nivå B1 i alle delferdigheter.

Frist for dokumentasjon av språkkunnskaper er 15. august 2020.

For øvrig gjelder bestemmelsene i Forskrift om opptak til høyere utdanning.

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om opptaksprosessen, ta kontakt med  vår opptakskoordinator på opptak@bdm.no.

Les også

Høytidelig markering for avgangsstudentene

Det ble både taler, musikalske innslag og kake da Høyskolen Barratt Due inviterte til vitnemålsseremoni og avslutning av studieåret 2018-2019.

Kom og hør på våre avgangsstudenter!

Velkommen til eksamenskonserter med studenter fra Høyskolen Barratt Due!

Fagerborgfestspillene 2019

Åres tema er UHØRT! Og går av stabelen 20.-23. mars 2019. Vi gleder oss!  

Vokalseksjonens Operaprosjekt 2019

Høyskolen Barratt Due har gleden av å invitere til Vokalseksjonens Operaprosjekt 3.-7. februar 2019 med utdrag fra Tryllefløyten!