Benedicte Christie Knudtzen er ansvarlig for kommunikasjon på nettsider og i sosiale medier, markedsføring, og fremstilling av alt trykt og digitalt materiale ved Barratt Due musikkinstitutt.

Benedicte Christie Knudtzen

Fagområde

Kommunikasjon

Avdeling

Stab

Stilling

Kommunikasjonsansvarlig

Kontaktinformasjon

Telefon:

957 73 614

Benedicte Christie Knudtzen er kommunikasjonsansvarlig og er en del av staben ved Barratt Due musikkinstitutt.

Christie Knudtzen er utdannet journalist, leseviter og lektor fra Universitetet i Stavanger. Hun har erfaring fra forlagsbransjen og flere mediehus, og har tidligere jobbet som blant annet redaktør, skribent og oversetter.

Som kommunikasjonsansvarlig håndterer hun Barratt Dues aktiviteter i sosiale medier, markedsføring, alle oppgaver knyttet til grafisk design, behandling av bilder og billedmateriale, og fremstilling og redigering av tekst på trykte og digitale flater, samt strategiutvikling ved instituttet. Christie Knudtzen er webmaster for barrattdue.no og har ansvaret for vedlikehold og oppdatering av nettsiden. Hun er også involvert i kommunikasjonsoppgaver for Musikk på Majorstuen, Senter for talentutvikling, Crescendo og andre prosjekter Barratt Due er knyttet til. 

Christie Knudtzen ble fast ansatt ved Barratt Due musikkinstitutt i 2019. Hun har sin arbeidsplass i tredje etasje i Lyder Sagens gate 2.