Musikkbarnehagen starter opp uke 35, og går over to semestere
Foto: Dag Thorenfeldt

Musikk fra livets begynnelse

Musikk fra livets begynnelse bidrar til at barn og voksne får et aktivt og positivt forhold til levende musikk og til egne sang- og musikkuttrykk. Musikk er en grunnleggende menneskelig uttrykksform som ikke krever andre talenter enn lyst til å synge og danse.

Medlemmer i Foreningen musikk fra livets begynnelses driver musikkgrupper for foreldre og små barn over hele landet, les mer om grupper over hele landet og om foreningen på deres hjemmesider.

Foto: Dag Thorenfeldt

Musikkbarnehage

Musikk fra livets begynnelse til skolealder (0-6 år) med musikkglede og musikkopplevelse i fokus

Barratt Due musikkinstitutt er en pioner på musikk-undervisning av de aller minste. Musikkbarnehagen startet opp i 1932, og har siden vært betraktet som en viktig del av Barratt Dues musikktilbud.

Adressen er Kirkeveien 67A. 

Barratt Due arbeider etter ideen om at musikk ikke kjenner aldersgrenser, men bare grader av kvalitet. Det vektlegges å gi barn og ungdom en individuell, nivåtilpasset undervisning av høy kvalitet. Med utgangspunkt i Barratt Dues motto «Fra musikkbarnehage til konsertpodiet», legges det til rette for at dagens barn skal ha alle forutsetninger for å bli morgendagens musikere.

Hva står i fokus ved musikkbarnehageundervisningen?

Det tre måneder gamle spedbarnet reagerer spontant på musikk med bevegelser, lyder og ansiktsuttrykk. Musikk-barnehageundervisningen legger til rette for musikkutfoldelse som stimulerer og videreutvikler det lille barnet, for musisk og lekende samspill med barn i alderen 0-6 år.

Vi ønsker i musikkbarnehagen

  • å gi gode musikkopplevelser som skaper musikkglede
  • å stimulerer til musikalsk skapende aktivitet, at barn får muligheten til å uttrykke seg med og gjennom musikk
  • å skape musikkinteresse og musikkforståelse
  • å utvikle grunnleggende musikkferdigheter som legger et godt grunnlag for videre musisering


Barn i musikkbarnehagen tilbys undervisning av høy kvalitet.  Avgjørende i denne sammenhengen er dedikerte og kvalifiserte pedagoger, og at undervisningen tilrettelegges i forhold til barns generelle og musikalske forutsetninger. Det vektlegges  å skape et godt og trygt læringsmiljø, som er utgangspunktet for musikalsk selvrealisering og utvikling.

Selv om det i musikkbarnehagen er det musikkfaglige som står i fokus, vil musikkundervisningen i tillegg ha positiv innvirkning på barns generelle utviklingsområder:

  • Sangaktiviteter, lek og arbeid med rytmer, rim og regler har betydning for barnets språkfølelse og språkforståelse.
  • Dans og bevegelse utvikler kroppsspråk, koordinasjon, fin-og grovmotorikk.
  • Samhandling og samarbeid med andre barn i musikkgruppen gir sosial trening, stimulerer barnas konsentrasjonsevne og vil gi barna opplevelsen av å tilhøre et musikkfellesskap.
  • Skapende aktivitet stimulerer barnets kreativitet og fantasi.
  • Musikalsk innlevelse og personlig formidling stimulerer barnets emosjonelle utvikling.


Mer informasjon om undervisningen

Lærere i musikkbarnehagen

Tove Doornbos

Giulietta Cavallari
Pernille Volent

Velkommen til et spennende møte med musikk!

For søknadsskjema eller tidspunkt og årskalender, se menyen til venstre. For ytterligere opplysninger, kontakt instituttet ved Tove Doornbos

EnglishNorsk

Nyheter:

Sibeliusprisvinner Jorma Panula i møte med unge dirigenter

Les mer

Juniororkesteret spiller under Ultima-festivalen 15. september med tre urfremføringer!

Les mer

Duo Dynamo er vinnere av Midgardprisen 2017!

Les mer

De Unges Lindemanpris til Sandra Lied Haga!

Les mer

Samarbeidspartnere:


 

 

 


Støttespillere:

I samspill med: