Videreutdanning musikkbarnehagepedagog

Videreutdanningsstudiet har fokus på hvordan lede musikkundervisning for barn i alderen 0 til 6 år og på grunnskolens 1. og 2. årstrinn. 1-årig deltidsstudium som gir 30 studiepoeng.

Introduksjon

Som pioner på musikkbarnehagefeltet i Norge tilbyr Barratt Due musikkinstitutt et videreutdanningsprogram rettet mot pedagoger for de minste barna. I over 85 år har Barratt Due hatt fokus på å ivareta og utvikle barns musikkglede og musikkinteresse i instituttets egen musikkbarnehage.

Videreutdanningsstudiet retter seg i hovedsak mot musikkpedagoger som vil utvide sin musikkfaglige kompetanse for å arbeide med:

 • musikkbarnehage-barn i musikkgrupper i alderen 0 til 6 år
 • musikkundervisning på 1. og 2. årstrinn i grunnskolen

Vi tilbyr videreutdanning i et stimulerende miljø preget av høy kompetanse. Studiet vil gi deg en bredere og mer variert undervisningskompetanse og vil kunne bidra til at den enkelte students arbeidsplass tilføres nye impulser.

Undervisningen er tilrettelagt for helgesamlinger slik at studenter fra hele landet kan delta. Det er mulig å kombinere videreutdanningen med jobb.

Om studiet

Du lærer blant annet å

 • planlegge og gjennomføre musikkundervisning for barn i alderen 0 til 8 år

 • vurdere og begrunne musikkundervisning for den aktuelle  aldersgruppen

 • anvende musikk for å styrke barns musikalske og generelle utvikling

 • kommunisere både muntlig og skriftlig om musikkfaglige forhold

Praksis under studiet

Praksis er i tillegg til helgesamlingene en sentral del av studiet. Programmet omfatter 10 ganger med praksis og veiledning i musikkgrupper med barn i alderen 0 til 6 år og tilsvarende for grunnskolens 1. til 2. årstrinn. Det innebærer at søkere må være innstilt på å søke om permisjon fra jobb de dagene de skal i praksis.

Sammen om de gode prestasjonene

Barratt Due musikkinstitutt er kjent for sitt tverrfaglige miljø, for sin kompetanseutvikling og kulturbygging, og er med musikere i toppsjiktet blant lærerne og andre spesialiserte fagressurser et lærested med unike pedagogiske videreutdanninger.

Verdt å vite

Undervisning foregår i Kirkeveien 67a. Her finner du kart og veibeskrivelse.

Det er to innganger:

Inngang fra Kirkeveien:
Trykk på ringeklokken merket «L&M/B.D.M.» (Livslyst og Motivasjon/Barratt Due musikkinstitutt)
Gå opp en liten trapp, inn den åpne døren, gjennom gangen og ned i underetasjen.

Inngang Trudvangveien:
Trykk på ringeklokken merket: «L&M/B.D.M.» (Livslyst og Motivasjon/Barratt Due musikkinstitutt)
Gå gjennom portrommet og ut døren i front. Ta til venstre i bakgården, gå tvers over, inn den blå døren og ned i underetasjen.

Søkere til videreutdanning for musikkbarnehagepedagog må dokumentere at de har musikkfaglig utdanning tilsvarende minimum 120 studiepoeng samt pedagogisk utdanning.

Søkere kan bli innkalt til intervju og bli bedt om å avlegge musikkprøve.

Rangering av søkere gjøres i samsvar med instituttets forskrifter om studier ved Høyskoleavdelingen.

Studiet godkjennes dersom følgende kriterier er oppfylt:

 • Godkjent frammøte (høst og vår)
 • Godkjente obligatoriske arbeidsoppgaver (høst og vår)
 • Godkjent og gjennomført praksis og prosjekt (høst og vår)
 • Bestått på skriftlig og praktisk- metodisk eksamen
 • Gitarprøve i slutten av vårsemesteret.

Vurdering: 

 • Frammøte, arbeidsoppgaver, praksis og prosjekt vurderes med bestått/ikke bestått
 • Gitarprøven vurderes med bestått/ikke bestått. 
 • Skriftlig og praktisk- metodisk eksamen vurderes fra A til F
 • Får å få vitnemål må alle deleksamener og delområder være bestått.

Det er obligatorisk frammøte til undervisning og praksis. Studenten må møte til minst 80% av undervisning og praksis hvert semester. Studenter med for stort fravær må ta igjen det forsømte neste gang temaet tas opp. Studenter kan ikke gå opp til eksamen før kravet om nærværsplikt er oppfylt. Fraværet kan ikke overskrive 20%.

 • Studieavgift:
  Studieavgiften for studieåret 2017/2018 er 9 000 kroner pr. semester eller 18 000 kroner for studieåret. Studieavgiften justeres årlig.
 • Stipend og lån: 
  Barratt Due musikkinstitutt er en privat høyskole godkjent av Statens Lånekasse for utdanning.

Lurer du på når tidspunketen for samlingene er? Eller hvordan praksisen foregår?
Her finner du mer informasjon om studieåret 2017/18.

For fullstendig studieplanen, se her: Studieplan_VMBH_kull2017

Kontakt Tove Doornbos dersom du ønsker yttligere opplysninger. 

Du kan også ringe resepsjonen ved Barratt Due på tlf.: 22 06 86 86.

Ansatte