Foto: Sverre Chr. Jarild

Unge Talenter Bergen

Unge Talenter Barratt Due samarbeider med Bergen Kulturskole om et fordypningsprogram innen klassisk musikk for strykertalenter i alderen 13-19 år.

Elever som deltar i Unge talenter Bergen, vil i tillegg til de aktiviteter som inngår i kulturskolens fordypningsprogram, også få utvidet tid sammen med sin hovedinstrumentlærer, samt delta på samlinger ca. 12 lørdager i løpet av skoleåret.

Alle må prøvespille for å bli tatt opp. Programmet åpner opp for strykere i alderen 13-19 år, og vi oppfordrer spesielt strykertalenter som er tilknyttet fordypningstilbudet i klassisk musikk ved Bergen Kulturskole om å søke. Andre unge strykere ønskes også velkommen til å prøvespille. 

En plass i programmet inkluderer også utvalgte nasjonale prosjekter i regi av Barratt Due musikkinstitutt og andre samarbeidspartnere.

Tilbudet består av: 

 • Hovedinstrument (21 timer per år)
 • Interpretasjon
 • Kammermusikk- og ensembleprosjekter
 • Orkester
 • Akkompagnement
 • Musikkorientering (musikkteoretiske fag)
 • Konsertmedvirkning (alene og i ensemble/orkestre)
 • Prosjekter/seminarer/forelesninger

Undervisningen følger i stor grad undervisningsmodellen ved Unge Talenter-programmet i Oslo. 

Informasjon

Søknadsfristen for Unge Talenter var 10. januar 2022.

Alle må prøvespille for opptak til Unge Talenter.

Dette må du forberede deg på før prøvespill* og opptaksprøver til Unge Talenter:

 • To verker av ulik karakter, helst fra ulike tidsepoker (barokk, klassisk, romantisk, moderne) med en samlet spilletid på inntil 10 minutter. Varer verkene lenger, er det mulig at du ikke får spille alt.

  *Dersom du ønsker akkompagnatør fra Barratt Due, krysser du av for det i søknadsskjemaet. Har du egen akkompagnatør, eller ikke ønsker det, krysser du ikke av. Barratt Due dekker ikke utgiftene til egen akkompagnatør.

 • Prima vista (bladspill). Dette kan også gjøres som innstuderingsoppgave.
  Verkene du fremfører under prøvespillet skal være svært godt forberedt både teknisk og musikalsk.

De som blir kvalifisert til plass vil bli innkalt til:

 • Samtale om motivasjon og ambisjoner

Fagjuryen vurderer kandidatene utfra følgende kriterier: Intonasjon, rytme, teknisk skolering, klang, musikalitet, stilforståelse og formidling.
For å vurdere kandidatenes potensiale vil juryen dessuten ta hensyn til din alder, hvor lenge du har spilt og instrumentets egenart.

 • Alle søkere betaler et gebyr på kr. 350,- samtidig med at søknad sendes inn.

Registreringsgebyret refunderes ikke.

Unge Talenters tilbud er subsidierte fra Kunnskapsdepartementet. Hver elev betaler en egenandel som semesteravgift, uansett hvilket tilbud man går på.

For skoleåret 2021/2022 er semesteravgiften kr. 5300,-.

 

Ta gjerne kontakt med leder UT Bergen Per Gisle Haagenrud  eller avdelingsleder Mattias Lundqvist