Foto: Sverre Chr. Jarild

Unge Talenter Bergen

Unge Talenter Barratt Due samarbeider med Bergen Kulturskole om et fordypningsprogram innen klassisk musikk i Bergen for strykertalenter i alderen 9-15 år.

Elever som deltar i samarbeidsprogrammet, vil i tillegg til de aktiviteter som inngår i kulturskolens fordypningsprogram, få utvidet tid sammen med sin hovedinstrumentlærer og delta på samlinger ca 12 lørdager i løpet av skoleåret.

Programmet åpner opp for strykere i alderen 9-15 år, og oppfordrer spesielt strykertalenter som allerede er tilknyttet fordypningsprogrammet i klassisk musikk ved Bergen Kulturskole til å søke, men også andre unge flinke og ambisiøse strykere ønskes velkommen til å søke. Alle må gjennom prøvespill for å bli tatt opp i programmet.

Med dette tilbudet kan elever under 16 år få utvidet undervisning på hovedinstrument, i musikkteori, kammermusikk, kammerorkester, konserter, mesterklasser og interpretasjoner. En plass i programmet vil også kunne innebære invitasjoner til utvalgte nasjonale og store prosjekter i regi av Barratt Due musikkinstitutt med samarbeidspartnere.

Undervisningen følger i stor grad undervisningsmodellen ved Unge Talenter-programmet i Oslo. 

Tilbudet innebefatter: 

 • Hovedinstrument (24 timer per år)
 • Interpretasjon
 • Kammermusikk- og ensembleprosjekter
 • Orkester
 • Akkompagnement
 • Musikkorientering (musikkteoretiske fag)
 • Konsertmedvirkning (både alene og i ensemble/orkestre)
 • Prosjekter/seminarer og/eller forelesninger

 

Informasjon

Søknadsfrist for opptak påfølgende høst er i begynnelsen av januar hvert år.

Alle må prøvespille for opptak til Unge Talenter.

Dette må du forberede deg på før prøvespill og opptaksprøver til Unge Talenter:

 • To verker av ulik karakter, helst fra ulike tidsepoker (barokk, klassisk, romantisk, moderne) med en samlet spilletid på inntil 10 minutter. Varer verkene lenger, er det mulig at du ikke får spille alt.
 • Prima vista (bladspill). Dette kan også gjøres som innstuderingsoppgave.
  Verkene du fremfører under prøvespillet skal være svært godt forberedt både teknisk og musikalsk.

De som blir kvalifisert til plass vil bli innkalt til:

 • Test i musikkteori
 • Samtale om motivasjon og ambisjoner

Fagjuryen vurderer kandidatene utfra følgende kriterier: Intonasjon, rytme, teknisk skolering, klang, musikalitet, stilforståelse og formidling.
For å vurdere kandidatenes potensiale vil juryen dessuten ta hensyn til din alder, hvor lenge du har spilt og instrumentets egenart.

 • Alle søkere betaler et gebyr på kr. 300,- samtidig med at søknad sendes inn.
 • Innbetaling: bankkonto nr. 8101.42.40756. Påse at blanketten påføres søkerens navn og adresse! Du vil ikke bli innkalt til opptaksprøve før registreringsgebyret er betalt.
 • For betalinger fra utlandet: IBAN: NO7681014240756, Swift/Bic: DABANO22

Registreringsgebyret refunderes ikke.

Unge Talenters tilbud er subsidierte fra Kunnskapsdepartementet. Hver elev betaler en egenandel som semesteravgift, uansett hvilket tilbud man går på.

For skoleåret 2017/2018 er semesteravgiften kr 6500,-

Ta gjerne kontakt med avdelingsleder Mattias Lundqvist eller administrasjonskonsulent Torfinn Hoffart