Søknadsfrist utøvende studier er 15. desember

Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn

1-årig deltidsstudium. 30 studiepoeng.
Søknadsfrist for studieåret 2017/2018 var 1. mai 2017.

 

Som pioner på musikkbarnehagefeltet i Norge tilbyr Barratt Due et videreutdanningsstudie rettet mot musikkundervisning av de aller miste. Barratt Due musikkinstitutt har i over 85 år hatt sin egen musikkbarnehage med fokus på å ta vare på og å utvikle barns musikkglede og musikkinteresse.

Videreutdanningsstudiet retter seg i hovedsak mot musikkpedagoger landet rundt som ønsker å få utvidet sin musikkfaglige kompetanse for å arbeide med:
• musikkbarnehage-barn i musikkgrupper i alderen 0 til 6 år

• musikkundervisning i grunnskolens 1. og 2. årstrinn


Vi tilbyr en videreutdanning i et levende og stimulerende miljø med høy kompetanse innen fagfeltet. Ved siden av at studiet vil gi muligheter for et bredere og mer varierende arbeidsområde, vil det også tilføre den enkeltes arbeidsplass nye impulser.

Undervisningen er lagt til helgesamlinger og er tilrettelagt slik at studenter fra hele landet kan delta. Undervisningsformen gjør det mulig å kombinere videreutdanningen med jobb.
 

Du lærer blant annet

• hvordan planlegge og gjennomføre musikkundervisning med barn i alderen 0-8 år
• hvordan vurdere og begrunne musikkundervisning for den gitte aldersgruppen
• hvordan anvende musikk for å styrke barns musikalske og generelle utvikling
• hvordan kommunisere muntlig og skriftlig rundt musikkfaglige problemstillinger

Praksis i studiet

Praksis er en sentral del av studiet og gjennomføres på avtalte dager i tillegg til helgesamlingene. I studiet ligger det 10 ganger praksis og veiledning i musikkgrupper med barn i alderen 0-6 år og tilsvarende for grunnskolens 1.-2. årstrinn. Fordi praksisen foregår på ukedager, må man være innstilt på å tilrettelegge eller søke permisjon fra egen jobb de aktuelle dagene hvor det legges praksis.

For mer informasjon om praksis, vises det til Informasjon studieåret 2017/2018.

Opptakskrav til studiet

For å kunne aksepteres som søker til videreutdanning musikkbarnehage må følgende kunne framlegges:
Dokumentasjon på musikkfaglig utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang og pedagogisk utdanning.

Dersom Barratt Due anser det nødvendig, vil søkere kunne bli innkalt til et intervju og/eller en musikkprøve.
Rangering av våre søkere gjøres i samsvar med instituttets forskrifter for studier ved Høyskoleavdelingen.

Spørsmål?

Nærmere opplysninger får du også på tlf 22 06 86 86, eller ved å kontakte Tove Doornbos

Studieavgift

Barratt Due musikkinstitutt er en privat høyskole hvor alle utdanninger er godkjent for støtte gjennom Statens Lånekasse.

Studieavgiften for studieåret 2017/2018 er kr 9 000,- pr semester, kr 18.000,- pr studieår. Studieavgiften justeres årlig.

 

Siden 1927 har Barratt Due musikkinstitutt vært en av landets mest sentrale institusjoner innen musikkundervisning og -utdanning. Instituttet er i dag ledende innen talentutvikling i Norge, og gjenstand for en stadig stigende nysgjerrighet og interesse også internasjonalt.

Årsaken til den tiltagende interessen og instituttets sterke omdømme er de mange fremragende og høyt dedikerte lærerkreftene som er tilknyttet huset, men også instituttets unike struktur, som gir enestående muligheter for faglig vekst for den enkelte. Barratt Due musikkinstitutt er i dag den eneste utdanningsinstitusjon hvor musikkbarnehage, musikkskoleavdeling, Unge Talenter og en Høyskoleavdeling med bachelor- og masterutdanninger er samlet under samme tak. Tilbudene tilpasses den enkeltes nivå - og ikke alder.

Barratt Due er kjent for sitt tverrfaglige miljø, for kompetanseutvikling og kulturbygging, og er et kraftsenter med toppmusikere og andre spesialiserte fagressurser som samlet bidrar til unike pedagogiske videreutdanninger.


Informasjon studieåret 2017/2018

Her ligger informasjon om tid, sted, praksis, fravær osv for studiet Videreutdanning musikkbarnehage - rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn

Les mer

Informasjon studieåret 2016/2017

Her ligger informasjon om tid, sted, praksis, fravær osv for studiet
Videreutdanning musikkbarnehage - rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn

Les mer
EnglishNorsk

Nyheter:

Sibeliusprisvinner Jorma Panula i møte med unge dirigenter

Les mer

Juniororkesteret spiller under Ultima-festivalen 15. september med tre urfremføringer!

Les mer

Duo Dynamo er vinnere av Midgardprisen 2017!

Les mer

De Unges Lindemanpris til Sandra Lied Haga!

Les mer

Samarbeidspartnere:


 

 

 


Støttespillere:

I samspill med: