Generell instruks ved aktivitet ved BDM

Instruksen gjelder for alle som deltar i aktivitet på instituttet eller som har et på forhånd avtalt ærend. Les den her!

Instruksen gjelder for alle som deltar i aktivitet på instituttet eller som har et på forhånd avtalt ærend. Brudd på instruksen vil kunne føre til at man mister tilgangen til instituttets lokaler. Det forutsettes at alle som deltar i aktivitet (arbeid, øving, undervisning, produksjon etc.) har satt seg inn i Barratt Dues veileder for smittevernog følger denne. 

 

Regler for opphold i BDMs lokaler

 • Hoveddør benyttes til inngang, grønn sidedør benyttes til utgang. 
 • Start oppholdet med å desinfisere hendene grundig før du går inn i lokalene. 
 • Registrer deg via QR-koden på oppslagene ved inngangen. 
 • Kun personer med på forhånd godkjent ærend har adgang til instituttet. Det er ikke tillatt å ta med andre inn i instituttets lokaler. 
 • Alle som skal delta i aktivitet på instituttet skal på forhånd få tildelt eller reservere et rom der aktiviteten skal foregå. Kun dette rommet skal benyttes. 
 • Munnbind skal brukes når du oppholder deg i fellesområder som resepsjon, kjøkken, studentrom, personalrom, ganger etc. Dette gjelder i alle BDMs lokaler som for eksempel i Norabakken og andre eksterne/innleide lokaler.  
 • Unngå å oppholde deg i Barratt Dues lokaler utover din tilmålte tid for øving eller undervisning. 
 • Ingen aktivitet skal gjennomføres uten at det er registrert med nødvendige opplysninger i ASIMUT. 
 • Hver aktivitet skal ha en smittevernansvarlig. Ved undervisning er dette lærer, ved konserter er det ansvarlig for konsertgjennomføringen, ved øving er det den som reserverer rommet.
 •  

Regler for smittevern

 1. Ha god hoste- og håndhygiene.  Bruk papir eller albuekroken hvis du må hoste eller nyse. 
 2. Hold deg hjemme dersom du føler deg syk, har luftveissymptomer eller føler deg forkjølet.
 3. Hold anbefalt avstand til andre mennesker. Unngå flaskehalser, for eksempel i trapper eller ganger, og bruk riktig inngang og utgang. 
 • Unngå å reise kollektivt dersom det er mulig.
 • Berør færrest mulig felles berøringspunkter som for eksempel lysbrytere, dørhåndtak, bord, stoler, osv. 
 • Alle rom skal rengjøres etter bruk etter angitt vaskeanvisning. 
 • Rengjør benyttet utstyr og instrumentet ditt både før og etter bruk. Blåseinstrumentalister må være ekstra oppmerksom på, og forsiktig med, kondens/ spytt fra instrumentet. 
 • Begrens antall personer du omgås med. 

 

Melding om smitte varsles pr telefon til: Administrasjonssjef, Lydia Ulleberg, 951 71 356 

  

LU for BDM 02. februar 2021 

 

Last ned Generell instruks ved aktivitet ved BDM her