Hovedsponsor

Victoria Putterman

Den enkelte student får rom til å utvikle seg på sine egne personlige premisser, samtidig er miljøet veldig trygt og støttende.

– Det er fantastiske lærerkrefter ved Barratt Due. Nivået er veldig høyt både blant lærere og studenter. Det er et veldig inspirerende miljø, faktisk  føler jeg meg privilegert som får studere her, sier Victoria, som kommer fra New York og blant annet også har studert ved The Julliard School.

– Samtidig har jeg fått anledning til å være meg selv og bruke tid på å finne mitt eget kunstneriske uttrykk, og det synes jeg er veldig viktig. Den enkelte student får rom til å utvikle seg på sine egne personlige premisser, samtidig er miljøet veldig trygt og støttende. Likevel skal man vite at det er krevende å studere ved Barratt Due og nødvendig å nedlegge en stor innsats for å komme dit man vil.

– Ellers vil jeg fremheve instituttets gode samarbeidsavtale med Dextra. Selv spiller jeg på mitt eget instrument, men muligheten til å disponere et førsteklasses instrument ved hjelp av denne ordningen er svært verdifull og et fantastisk tilbud!

Victoria Putterman, tidligere student

Les flere referanser

Eivind Holtsmark Ringstad

Den internasjonalt anerkjente bratsjisten og tidligere student Eivind Holtsmark Ringstad avsluttet sin utdannelse ved Høyskolen Barratt Due våren 2017. Nå jobber han som freelance musiker og drømmer om å jobbe som solist.

Sigurd Greve

Oboisten Sigurd Greve startet på blokkfløyte, gikk over til saxofon og endte opp med obo. Den tidligere studenten ved Høyskolen Barratt Due, har nå fått seg fast jobb som solooboist i Bergen Filharmoniske Orkester.

Amadea Donají Herrera Reksterberg

Sopranen Amadea drømmer om å få utøve klassisk sang på et profesjonelt nivå. Interessen for musikk startet tidlig, og hun var aktiv innen sang, dans og teater gjennom hele barndommen.

Thormod Rønning Kvam

...instrumentparken er veldig viktig for oss pianister, og her er jeg ganske sikker på at Barratt Due er blant Norges beste!