Musikklørdag

På våre 6-ukers lørdagskurs kan voksne og barn utforske musikkens magi sammen.
Hovedsponsor

Musikklørdag gir en fin start på helgen for familien, der voksne og barn i alderen 1-5 år utforsker musikk sammen – gjennom sang, dans, og musisering på egnede instrumenter. 

Perfekt for søsken, men også venner kan gå sammen. 

 • Musikklørdag er et musikktilbud hvor hvert kurs består av 6 musikktimer á 45 minutter.
 • Etter den første kursrekken begynner en ny kursrekke
 • Hver kursrekke inneholder 2 musikktilbud

 

Musikklørdag kursrekke 2 (oppstart april 2024):

 • Kl. 10.00: Familiegruppe 1 – En voksen og inntil to barn i alderen 1-5 år. Perfekt for søsken, men også venner kan gå sammen.
 • Kl. 11.00: Familiegruppe 2 – En voksen og inntil to barn i alderen 1-5 år. Perfekt for søsken, men også venner kan gå sammen.

Søknadsskjema finner du her

Praktisk info om musikklørdag på Barratt Due

Musikklørdag er et musikktilbud for barn i Oslo i 2024. Her vil barnet blant annet ta del i:

 

Sang

Sang og aktiviteter som involverer sang er vårt fremste og viktigste musikalske redskap. Stemmen har vi med oss helt fra fødselen, vi pludrer, lager lyder, synger og improviserer lenge før vi lærer å snakke.

Sangstemmen er det første “instrumentet” vi tar i bruk når vi tar initiativ til å utvikle barnas musikalitet og evne til å glede seg over musikk.

 

Dans & bevegelse

Barn reagerer og lærer ved hjelp av sansene og kroppslige erfaringer. Musikk responderer barn spontant på i form av bevegelse og mimikk. Dans og bevegelse, både regissert og spontan, er derfor sentrale aktiviteter i musikkundervisningen.

Gjennom dans og bevegelse vil barnet bli kjent med og oppleve musikkens elementer, som er med på å danne grunnlaget for videre musisering og opplevelser med musikk.

 

Improvisasjon og skapende aktiviteter

Barnet lever i øyeblikket, i en verden fylt av fantasi og spontanitet. I musikklek vektlegger vi å tilrettelegge undervisningen slik at den blir en arena for kreativ musikkutfoldelse.

Vi eksperimenterer med sang og med stemmen, med instrumenter, med dans, rytmisk bevegelse og andre former for musikalsk samhandling.

Improvisasjon og skapende aktiviteter har derfor en sentral plass i alt vi foretar oss i musikklek.

 

Forkunnskaper

Musikklørdag er en del av Musikklek Barratt Due. Et åpent musikktilbud for barn i Oslo. Musikklørdag er en er religionsnøytral og ingen forkunnskaper eller spesielle musikalske ferdigheter er nødvendig for å delta.

Undervisningen foregår i grupper med andre barn, og omfatter ikke individuell instrumentundervisning.

Hvor foregår undervisningen:

Musikklørdag holder til i Lyder Sagens gt. 2 på Majorstuen.

 

Kontaktinformasjon:

Det er foresattes ansvar å sørge for at Barratt Due til enhver tid har oppdaterte mobiltelefonnummer, e-post og adresse hvor de kan nås.

Informasjon fra Barratt Due vil bli sendt per epost til hovedkontakten.

Musikklørdag følger «først-til-mølla»-prinsippet.

Søknadsskjemaet finner du her

Faktura sendes til den som står oppført som hovedkontakt på søknadsskjemaet

Foresatte binder seg økonomisk for 6 undervisningsuker. Slutter barnet i løpet av perioden, vil foresatte bli fakturert for et 6 ukers kurs

 • 6 ukers kurs: kr. 1799
 • Tilbud: 2 for 1, ta med et søsken eller en venn

 

Avlysning av musikktime:

Avlyses en musikktime, varsles dette per epost til den foresatte som er oppført som hovedkontakt. Barratt Due kan ved behov avlyse 1 musikktime per 6 ukers kurs.

Hvis en undervisningstime avlyses, skjer dette fordi pedagogen er blitt syk og fordi vi ikke har fått tak i en kvalifisert vikar.

Ved evt. flere avlysninger i løpet av et 6 ukers kurs gis foresatte refusjon med kr. 299 per avlyste musikktime.

For mer informasjon, se våre retningslinjer våren 2024.

Kursrekke 1 (vinter 2024):

 • 10.00: familiegruppe 1-5 år: 1 voksen + 1-2 barn
 • 11.00: 4 – 5 år: foresatte venter utenfor

 

Datoer kursrekke 1 (vinter):

– 13. januar 2024
– 20. januar 2024
– 27. januar 2024
– 10. februar 2024
– 2. mars 2024
– 16. mars 2024

 

Kursrekke 2 (vår 2024):

 • 10.00: familiegruppe 1-5 år: 1 voksen + 1-2 barn
 • 11.00: familiegruppe 1-5 år: 1 voksen + 1-2 barn

 

Datoer kursrekke 2 (vår):

– 6. april 2024
– 13. april 2024
– 20. april 2024
– 27. april 2024
– 4. mai 2024
– 25. mai 2024

Deltagelse på Musikklørdag Barratt Due fungerer som bekreftelse på at foresatte har lest og godtatt retningslinjer for våren 2024.

 • Musikklørdag er et musikktilbud hvor hvert kurs består av 6 musikktimer á 45 minutter.
 • Etter den første kursrekken begynner en ny kursrekke
 • Hver kursrekke inneholder 2 musikktilbud

 

Kursrekke 1:

 • 10.00: Familiegruppe: En voksen og inntil to barn i alderen 1-5 år. Perfekt for søsken, men også venner kan gå sammen.
 • 11.00: 4 – 5 år: foresatte venter utenfor.

Datoer kursrekke 1: 13/1, 20/1, 27/1, 10/2, 2/3 og 16/3

 

Kursrekke 2:

 • 10.00: Familiegruppe 1 – En voksen og inntil to barn i alderen 1-5 år. Perfekt for søsken, men også venner kan gå sammen.
 • 11.00: Familiegruppe 2 – En voksen og inntil to barn i alderen 1-5 år. Perfekt for søsken, men også venner kan gå sammen.

Datoer kursrekke 2: 6/4, 13/4, 20/4, 27/4, 4//5 og 25/5

 

Kursavgift:

Faktura sendes til den som står oppført som hovedkontakt på søknadsskjemaet.

Foresatte binder seg økonomisk for 6 undervisningsuker. Slutter barnet i løpet av denne perioden vil foresatte bli fakturert for et 6 ukers kurs.

 • 6 ukers kurs: kr. 1799
 • Tilbud: 2 for1, ta med et søsken eller en venn.

 

Avlysning av musikktime:

Avlyses en musikktime, varsles dette per epost til den foresatte som er oppført som hovedkontakt. Barratt Due kan ved behov avlyse 1 musikktime per 6 ukers kurs.

Hvis en undervisningstime avlyses, skjer dette fordi pedagogen er blitt syk og fordi vi ikke har fått tak i en kvalifisert vikar. Ved evt. flere avlysninger i løpet av et 6 ukers kurs gis foresatte refusjon med kr. 299,- per avlyste musikktime.

 

Vikarer: 

Det gis ikke rett til refusjon hvis musikkgruppens pedagog erstattes av en annen pedagog.

 

Kontaktinformasjon:

Det er foresattes ansvar å sørge for at Barratt Due til enhver tid har oppdaterte mobiltelefonnummer, e-post og adresse hvor de kan nås. Informasjon fra Barratt Due vil bli sendt per epost til hovedkontakten.

 

Fravær:

Dersom barnet ditt er sykt og ikke kan gå i barnehagen, kan det heller ikke komme til musikkgruppen. Det gis ikke rett til refusjon hvis deltagende barn er sykt eller fraværende av andre årsaker.

Barnet kan heller ikke ta igjen tapte musikktimer i en annen musikkgruppe.

 

Avvikling av musikkgruppe:

Dersom en musikkgruppe ikke får et tilstrekkelig antall påmeldte, kan Barratt Due velge å la være å starte gruppen, avvikle den eller etablere den på et annet tidspunkt.

 

Studenter:

Barratt Due er en utdanningsinstitusjon. Noen musikkgrupper vil periodevis ha praksisstudenter i tillegg til den faste pedagogen.

 

Atferdsproblematikk/ PC og mobil:

Inntreffer det atferdsproblemer med et barn som berører dynamikken i gruppen, vil vi iverksette nødvendige tiltak i samråd med foresatte. Det oppfordres til at mobil og PC brukes i minimal grad i løpet av musikktimene.

Ansatte