Cathrine B. Skar har bred erfaring som både musikkpedagog, og musikkterapeut.
Ved Barratt Due arbeider hun som pedagog ved avdeling Musikklek.

Cathrine Birgitte Skar

Fagområde

Pedagog

Avdeling

Musikklek

Kontaktinformasjon

Telefon:

900 81 577

Cathrine Birgitte Skar er utdannet oboist, instrumentalpedagog og musikkterapeut ved Norges Musikkhøgskole. Selv begynte Cathrine i Musikkbarnehage som fireåring. Dette tente en tidlig gnist, gav stor musikalsk motivasjon, og skapte et brennende engasjement for å gi den samme muligheten til andre barn. Det å lede grupper med voksne og barn sammen er en undervisningsform Cathrine liker spesielt godt. Det musikalske fellesskapet danner et unikt rom for glede, utvikling og vekst.

Cathrine B. Skar sitt pedagogiske arbeid spenner vidt. Hun har blant annet arbeidet ved Oslo kulturskole, Bærum kulturskole. Etablerte egen praksis “Musikk fra livets begynnelse” i 2003. Hun har vært engasjert i prosjekter som “Musikk i asylmottak”, “Musikk for barn med funksjonsvariasjoner”, og har i mange år arbeidet med prosjekt “Mig-Mus./Musikk for barn og familier med minoritetsbakgrunn”. Cathrine dirigerte også skolekor i en periode over fjorten år.

Cathrine B. Skar har vært fast ansatt pedagog ved Barratt Due musikkinstitutt som siden 2022, samt tilknyttet som vikar siden 2013.