Musikk i magen

Bli kjent med deg selv og ditt barn gjennom et 6-ukers kurs med musikk i ventetiden.
Hovedsponsor

Om musikk i magen

Bli kjent med deg selv og ditt barn gjennom musikk i ventetiden!

Studier viser at musikkaktiviteter bidrar til å skape kontakt og bånd mellom den gravide og barnet i magen. På kurset skaper vi et rolig miljø for deg som er gravid og bidrar til å redusere stressnivået. Når du som gravid lytter til musikk, vil det både ha en oppløftende og beroligende effekt på deg og barnet i magen.

Her vil den gravide få praktiske eksempler på hvordan bruke musikk og sang sammen med og for sitt ufødte barn. 

Meld deg på her

Faglig og praktisk informasjon

 • Et av målene med kurset er å nære aksept og ro. Det vil ha en positiv effekt på fosterets utvikling.
 • Det er bevist at musikk spiller en rolle i utvikling av hjernen til barnet i magen.
 • Når den gravide lytter til musikk, vil det både ha en oppløftende og beroligende effekt på mor og barnet i magen.
 • På kurset kan vi bidra til å redusere stressnivået og gjøre oppmerksom på graviditeten og prosessen mor gjennomgår.
 • Studier viser at musikkaktiviteter bidrar til å skape kontakt og bånd mellom den gravide og barnet i magen.
 • På kurset vil den gravide få praktisk eksempler på hvordan bruke musikk og sang sammen med og for sitt ufødte barn

Hvor foregår undervisningen:
Musikk i magen gjennomføres i Barratt Dues lokaler i Lyder Sagens gt. 2 på Majorstuen. 

 

Kontaktinformasjon:

Det er kursdeltagernes ansvar å sørge for at Barratt Due til enhver tid har oppdaterte mobiltelefonnummer, e-post og adresse hvor de kan nås. Informasjon fra Barratt Due vil bli sendt per epost.

Musikk i magen følger «først-til-mølla»-prinsippet.

Søknadsskjema finner du her

Faktura sendes på e-post.

Kursdeltager binder seg økonomisk for 6 undervisningsuker. Slutter kursdeltager i løpet av denne perioden vil kursdeltager bli fakturert for  6-ukerskurset

 • 6 ukers kurs: kr 1.799.

 

Avlysning av musikktime:

Avlyses en musikktime, varsles dette per epost. Barratt Due kan ved behov avlyse 1 musikktime per 6 ukers kurs. Hvis en undervisningstime avlyses, skjer dette fordi pedagogen er blitt syk og fordi vi ikke har fått tak i en kvalifisert vikar.

Ved evt. flere avlysninger i løpet av et 6 ukers kurs gis det refusjon med kr 299 per avlyste musikktime.

 

Vikarer:

Det gis ikke rett til refusjon hvis musikkgruppens pedagog erstattes av en annen pedagog.

 

Musikk i magen arrangeres hver tirsdag i seks uker.

 • Tirsdag 23. april 2024, kl. 17.00
 • Tirsdag 30. april 2024, kl. 17.00
 • Tirsdag 7. mai 2024, kl. 17.00
 • Tirsdag 14. mai 2024, kl. 17.00
 • Tirsdag 21. mai 2024, kl. 17.00
 • Tirsdag 28. mai 2024, kl. 17.00

Ansatte