Juniororkesteret

Juniorokesteret Barratt Due er et kammerorkester for strykertalenter i alderen 13-19 år fra hele Norge.

Juniororkesteret Barratt Due ble grunnlagt av kunstnerisk leder Soon-Mi Chung Barratt-Due i 1985 og har siden blitt ledet av henne (1985-1993 og 2006-dd) og Alf Richard Kraggerud (1993-2006). I pakt med Barratt Due musikkinstitutts pedagogiske idé om at ensemblespillet er selve kjernen i dannelsen av unge musikere, har Juniororkesteret helt siden starten vært en viktig del av aktivitetene ved vår Unge Talenter-avdeling. 

Blant orkesterets tidligere medlemmer er det en lang rekke musikere som i dag har framskutte posisjoner i norsk og internasjonalt musikkliv. Aleksander Rybak ble en internasjonal berømmelse da han i 2009 gikk til topps i den internasjonale MGP-finalen. I den klassiske sfæren har Vilde Frang, EMI Classics’ Young Artist of the Year 2010, etablert seg i det internasjonale toppsjiktet av unge fiolinister. Eldbjørg Hemsing og Guro Kleven Hagen, som fikk topplasseringer EBU Young Musician Competition i 2008 og 2010, og Eivind Ringstad Holtsmark, som vant konkurransen i 2012, er blant de mange høypotente musikkbegavelsene som har vokst med og preget orkesterets kvalitet.

Blant tidligere medlemmer av orkesteret er konsertmestrene i Atlanta Symphony, Danmark Radios Symfoniorkester, Trondheim Symfoniorkester og Norrlandsoperans Symfoniorkester i Umeå, Sverige, foruten andre sentrale roller i samtlige profesjonelle orkestre i Norge og våre skandinaviske naboland.

Orkesteret har gjennom sin utstrakte turnévirksomhet besøkt Ankara, Bergen, Beijing, Cape Town, Johannesburg, Graz, Hangzhou, Kuala Lumpur, London, Napoli, Pretoria, Salzburg, Shanghai, Singapore og Wien. I Norge har orkesteret konsertert for skolebarn over hele landet, opptrådt for kongelige og andre prominente gjester ved en mengde offisielle anledninger, deltatt på alle de viktigste kammermusikkfestivalene og i en lang rekke radio- og fjernsynsprogrammer, og har flere utgivlser på CD bak seg, blant annet med verker som er spesielt tilegnet Barratt Dues Juniororkester.

 

Vi ønsker at alle elever som spiller et orkesterinstrument ved Barratt Due musikkinstitutt og Musikk på Majorstuen skal ta del i den unike opplevelsen og erfaringen det er å spille i orkester. Læringspotensialet i orkesterspill er av stor betydning. Derfor er det viktig at alle opplever at de sitter i et orkester hvor de mestrer repertoaret og samtidig får relevante utfordringer.

Orkestrene er basert på aldersinndeling de første årene, men fordi modning, utvikling og innsats ofte er ulik fra person til person, vil mange også ha ulik progresjon. Derfor er vi åpne for at noen forserer tilhørigheten i det enkelte orkester. Vi arrangerer prøvespill hvert år for orkesteropprykk.

Informasjon

  • Vanlig pris for en orkesterplass er kr. 3400,- pr. semester. Dette inkluderer medlemskap i de Unges orkesterforbund (UNOF) og, gjennom medlemskapet, forsikring av instrumentet opp til kr. 50 000,- + 10 000,- for bue og kasse.
  • Som elev ved Musikk på Majorstuen, er prisen kr. 500,- pr, semester som inkluderer medlemskap i de Unges orkesterforbund (UNOF), og, gjennom medlemskapet, forsikring av instrumentet opp til kr. 50 000,- + 10 000,- for bue og kasse.
  • Som elev ved Unge talenter, er medlemskap i orkesteret inkludert i Unge talenter-avgiften.
  • Semesteravgiften er, som navnet sier, en avgift som betales for å spille i orkesteret. Denne avgiften betales selv om eleven slutter i løpet av semesteret eller det inntreffer uforutsette omstendigheter som reduserer antall øvelser.
  •  

Soon-Mi Chung Barratt-Due: kunstnerisk leder

Sigyn Fossnes: seksjonsleder for strykerseksjonen, Unge Talenter