Seminar om spisset talenttilbud i skolen

Den 27. september inviterer Senter for talentutvikling Barratt Due ledere og nøkkelpersoner i de største regionene i Norge til seminar om modeller for talentutvikling i samarbeid med skolen.

Seminaret har som mål i å dele kunnskap og erfaringer, diskutere mulighetene og motivere til videre arbeid mot gode skolemodeller for utøvende musikere opp til 19 år.

Målgruppen for seminaret er ledere og skoleledere innen talentfeltet klassisk musikk, som har interesse av å bedre tilbudet i sin region, samt politikere innen kultur- og utdanning.

Spørsmål som vil bli belyst:

 • Hvorfor er et samarbeid med skolen avgjørende for fremtidens talentutvikling?
 • Hvordan kan samarbeidet konkretiseres i grunnskolen, ungdomsskolen og videregående skole?
 • Hvordan integrere og koordinere det samlede talenttilbudet på skole, private og offentlige musikkskoler til beste for elevens utvikling?
 • Hvilke typer modeller eksisterer i dag for offentlige og private tilbud, landsdekkende og regionalt?
 • Hva skal til for å etablere et samarbeid om talentutvikling i skolen i din by/region?
 • Hva er en god prosess fra ide til etablering, sett fra sentrale aktørers vinkel; politikeren, etatslederen, rektoren og musikklæreren?
 • Hva skal til for å lykkes i din region? Og hvordan går dere frem?

Du møter blant andre:

 • Torger Ødegaard, tidligere byråd i Oslo kommune 
 • Patrick Stark ved Utdanningsetaten i Oslo
 • Marianne Mette Stenberg, rektor Majorstuen skole
 • Stephan Barratt-Due og Alf Richard Kraggerud m.fl fra Barratt Due musikkinstitutt

 

Har du spørsmål eller er interessert i seminaret? Ta kontakt med prosjektkoordinator Siri Schmidt Lindgaard.