Siri Schmidt Lindgaard arbeider med tiltak knyttet til talentutvikling for at flere norske musikere skal bli internasjonalt konkurransedyktige .

Siri Schmidt Lindgaard

Fagområde

Senter for Talentutvikling

Avdeling

Team Sentralen

Stilling

Prosjektmedarbeider

Kontaktinformasjon

Telefon:

958 82 249

Siri Schmidt Lindgaard jobber med Dextra-tiltak i regionene og andre pågående prosjekter. Som prosjektmedarbeider i Senter for Talentutvikling holder hun til i Øvre Slottsgate 3.

Hun har en mastergrad i klassisk utøvende sang fra Fakultet for utøvende kunstfag i Stavanger samt videreutdanning i administrasjon og ledelse ved Norges Musikkhøgskole.

Lindgaard arbeider med mange ulike tiltak som skal bidra til å heve nivået på kandidater til høyere musikkutdanning, slik at flere musikere som utdannes i Norge skal bli internasjonalt konkurransedyktige. Typiske tiltak hun er beskjeftiget med er nasjonale konferanser i stryk, blås og klaver samt initiativer som Unge Dirigenter og og Senterets regionstiltak i samarbeid med Dextra Musica.

Siri Schmidt Lindgaard ble ansatt i Senter for Talentutvikling Barratt Due i 2017. 

Les mer om Senter for Talentutvikling