Hovedsponsor

Samtykkeskjema

Her finner du informasjon om samtykke for bilder, film og lydopptak for elever, studenter og ansatte ved Barratt Due musikkinstitutt (BDM). For barn under 13 år skal samtykkeerklæringen fylles ut av foreldre eller andre med foreldreansvar. Eleven bør få si sin mening før samtykkeerklæringen blir fylt ut. Elever som har fylt 15 år fyller ut skjemaet selv. Samtykkeskjema finner du her

Interne retningslinjer 

  • Vi publiserer kun bilder som er respektfulle og som framstiller personer i en positiv setting.
  • Navn eller andre personopplysninger vil ikke bli publisert i tilknytning til bilder, film og lydopptak uten spesiell tillatelse fra vedkommende og evt. foresatte. 
  • Bilder, film og lydopptak vi tar for å dokumentere aktiviteter og fagarbeidet vil det ikke innhentes samtykke på. 
  • Vi arkiverer bilder, film og lydopptak sikkert, og materialet er bare tilgjengelig for ansatte.
  • BDM henter inn samtykke for bilder, film og lydopptak som tas i regi av BDM. Privatpersoner som ønsker å ta bilder, film eller lydopptak på våre arrangementer må avklare samtykke selv. 

Kan samtykket trekkes tilbake?

Ja! Samtykke er frivillig og kan når som helst trekkes tilbake. Dersom du ønsker å benytte dine rettigheter, send en e-post til Lydia Ulleberg.

Unntak for samtykke

Generelle bilder og filmer hvor enkeltbarn/elever ikke er identifiserbare for offentligheten, kan gjengis uten samtykke i våre kanaler (f.eks. nettsiden og sosiale medier). I tillegg gjelder unntaket bilder, film og lydopptak som har aktuell og allmenn interesse (f. eks. offentlige konserter, vitnemålseremoni). 

Spørsmål? 

For mer informasjon, send en e-post til personvern@bdm.no