Lydia Ulleberg har ansvar for stabens ansatte, herunder stabens arbeidsområder hva gjelder lønn- og HR, HMS, kommunikasjon/marked og drift.

Lydia Ulleberg

Fagområde

Administrasjonssjef

Avdeling

Stab

Kontaktinformasjon

Telefon:

951 71 365

Lydia Ulleberg  har ansvaret for stabens ansatte, herunder stabens arbeidsområde hva gjelder lønn- og HR, HMS, kommunikasjon og marked, drift og vedlikehold og utvikling av ansattforholdene ved Barratt Due musikkinstitutt.

Hun er utdannet som sanger, faglærer og vokalpedagog ved Barratt Due musikkinstitutt og studerer nå mastergrad i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Østfold ved siden av jobben ved Barratt Due.

Lydia Ulleberg holder til i tredje etasje i Lyder Sagens gate 2. Hun har vært ansatt ved Barratt Due musikkinstitutt siden 2005.