Lydia Ulleberg har ansvar for stabens ansatte, herunder stabens arbeidsområder hva gjelder lønn- og HR, HMS, kommunikasjon/marked og drift.

Lydia Ulleberg

Fagområde

Administrasjonssjef

Avdeling

Stab

Kontaktinformasjon

Telefon:

951 71 365

Lydia Ulleberg  har ansvaret for staben og dens medarbeidere, herunder arbeidsområdene resepsjon, lønn- og HR, HMS, kommunikasjon, IT, logistikk, drift og vedlikehold. Hun sitter også i organisasjonens ledergruppe, og er ansvarlig for utvikling av ansattforholdene ved Barratt Due musikkinstitutt.

Hun er utdannet som sanger, faglærer og vokalpedagog ved Barratt Due musikkinstitutt, og har siden tatt Master i Organisasjon og Ledelse ved Høgskolen i Østfold. Lydia har siden 2005 vært ansatt i ulike stillinger i henholdsvis resepsjonen, på HR-området og i BDMs ledelse.

Lydia Ulleberg holder til i tredje etasje i Lyder Sagens gate 2.