Åshild Kyvik Bauge er en etterspurt utøver og har i tillegg omfattende erfaring som vokalpedagog.

Åshild Kyvik Bauge

Fagområde

Vokal, didaktikk

Avdeling

Høyskolen

Kontaktinformasjon

Åshild Kyvik Bauge debuterte i 1986, er en etterspurt sanger og har opptrådt på et stort antall konserter landet rundt. Hun har også allsidig vokalpedagogisk erfaring fra barne- og ungdomstrinnet og opp til masternivå. Hun underviser ved Høyskolen ved Barratt Due musikkinstitutt.

Hun har en utøvende kandidat- og diplomeksamen fra Norges musikkhøgskole. I tillegg er hun utdannet allmennlærer ved musikklinjen ved Bergen lærerhøgskole og har avlagt vokalpedagogisk privatisteksamen i regi av Norske Musikklæreres Landsforbund.

Kyvik Bauge debuterte i Universitets aula i 1986 og har i en årrekke vært en etterspurt frilans-sanger. Hun har særlig vært aktuell ved fremføringer av kirkemusikalske verk.

Hun har lang erfaring med utvikling av unge talenter, og har også lang fartstid som vokalpedagog på høyskolenivå. Bauge er medforfatter av boken Sangteknikk i barne- og ungdomskoret, rettet mot korledere involvert i barne- og ungdomskorarbeid. Hun er ansatt som lektor i sang ved MDD-linjen ved Rud videregående skole. I 15 år var hun tilknyttet Norges musikkhøgskole som timelærer og høyskolelektor.

Bauge underviser i vokaldidaktikk ved den praktisk-pedagogiske utdanningen ved Høyskolen. Hun har vært ansatt ved Barratt Due musikkinstitutt siden 2005.