Hovedsponsor
Foto: Elisabeth Vatn

Juniorensemblet Barratt Due

Orkesteret er for strykere som går i 8. til 10. klasse. Juniorensemblet (JENS) jobber med musisering, teknikk og fremføring på et høyt nivå.

Juniorensemblet har en lang merittliste. De har spilt med Oslo Filharmonien og de har gjort flere produksjoner med Den norske opera. Juniorensemblet har spilt ved en rekke større anledninger: Malagaturné i 2019, Hemsingfestivalen i 2017, Berlinturné i 2014 og ny i 2018, Hardingtonar 2013 hvor de urframførte symfoni nr.3 av Geirr Tveitt, Festspillene i Bergen i 2011, Mozartjubileum i Aulaen 2006 og Londonturné 2006. Juniorensemblet har spilt med mange celebre solister, deriblant flere fra egne rekker som i dag er utøvere på internasjonalt nivå.

Orkesteret øver på lørdager. Orkesteret er også en del av Barratt Dues unge symfoniorkester, BARDUS, som utgjør en del av semesterplanen. I tillegg til øvelsene er det utstrakt konsertvirksomhet og turneer.

Vi ønsker at alle elever som spiller et orkesterinstrument ved Barratt Due musikkinstitutt og Musikk på Majorstuen skal ta del i den unike opplevelsen og erfaringen det er å spille i orkester. Læringspotensialet i orkesterspill er av stor betydning. Derfor er det viktig at alle opplever at de sitter i et orkester hvor de mestrer repertoaret og samtidig får relevante utfordringer.

Informasjon

Øvelsene foregår på lørdager mellom kl. 1230-1530 på Barratt Dues musikkinstitutt.
Adresse: Lyder Sagens gate 2.

Alle må ha med notestativ, blyant med viskelær og noter til øvelsene. God oppførsel og presis oppmøte er en selvfølge.

Obs! Det kan innkalles til ekstraøvelser og enkelte øvelser kan foregå andre steder.

Skolepenger per semester:

 • Samspillplass kr 3.780
 • Elev Musikk på Majorstuen kr. 575
 • Unge Talenter har medlemskap inkludert i skolepenger
 • Inkluderer medlemskap De Unges Orkesterforbund (UNOF) og forsikring av instrumentet opp til kr. 50. 000/bue og kasse opp til 10.000.
  Ved ønske om forsikring av mer kostbart instrument må skjema for instrumentforsikring fylles ut.
 • Frist for utmelding av orkesteret og betalingsfritak for kommende semester er 1. desember og 1. mai.
 • Sykefravær gir ikke avslag i skolepenger.

For å bli med i Juniorensemblet må man prøvespille. Dette foregår på vinteren med oppstart påfølgende høst.

Det er ikke fast prøvespillrepertoar, men veiledende verker for de ulike instrumentene er veiledende:

 • Fiolin: Fiolinkonsert i g-moll op. 26 av Max Bruch
 • Bratsj: Bratsjkonsert av Franz Anton Hoffmeister
 • Cello: Allegro appassionato av Camille Saint-Saëns
 • Kontrabass: Fritt valg

Informasjon om søknadsdato og prøvespill kommer i løpet av januar måned.

Kunstnerisk leder av Juniorensemblet er Sigyn Fossnes.

Styret i Juniorensemblet består av dirigent og foreldre. Orkesteret tilhører og drives av Barratt Due musikkinstitutt, men er registrert i enhetsregisteret som en selvstendig enhet. Juniorensemblet er medlem av UNOF.