Hovedsponsor

Studieplan for musikkdidaktikk rettet mot barn 0-8 år

Videre finner du informasjon om studiets oppbygning og organisering. Og en generell beskrivelse av emnene Fagdidaktikk og Praksis, med informasjon om læringsutbytte, innhold, organisering og arbeidsformer, arbeidskrav og vurdering.

Emnebeskrivelse

Oppbygning og organisering

Studiet er et deltidsstudium på 30 studiepoeng som går over ett studieår, høst og vår.

Studiet består av to emner; Fagdidaktikk og Praksis.

Fagområder som inngår i studiet er relevant pedagogikk, metodikk og fagdidaktikk. Det vektlegges utvikling av studentens musikalske, metodiske og teoretiske kompetanse innenfor fagområdene. I løpet av studiet gjennomfører studentene praksis med barn i alderen 0-8 år.

Sentralt i studiet står bruken av musikk for å styrke og utvikle barns iboende ressurser samt hvordan man legger til rette for læreprosesser som fremmer barns musikalske uttrykksevne, mestring og læring.

 

Arbeidsmengde i studiet
Ett års heltids studieinnsats tilsvarer 60 studiepoeng. 30 studiepoeng tilsvarer ca. 15-20 timers arbeid ukentlig. Dette inkluderer undervisning (undervisning, praksis og veiledning), selvstudium og eksamensforberedelser. Under vises en veiledende oversikt over forventet arbeidsomfang.

  • Undervisning, praksis og veiledning: ca. 120 timer
  • Selvstudium: ca. 600 timer
  • Eksamensforberedelser: ca. 100 timer

Fagdidaktikk

Den ordinære undervisningen i fagdidaktikk organiseres normalt gjennom åtte helgesamlinger som avvikles i løpet av undervisningsåret.

Fagdidaktikk emnebeskrivelse (pdf)

 

Praksis

Praksisen foregår på ukedager, og studenten må være innstilt på å tilrettelegge eller søke permisjon fra egen jobb de aktuelle dager.

Praksis emnebeskrivelse (pdf)